NEDA กางแผนพัฒนาถนนเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านปี 63 มูลค่า 8.5 พันล้าน อัพเกรด 4 เส้นทาง เชื่อม 3 ประเทศ

NEDA กางแผนพัฒนาถนนเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน ปี 63 รวม 4 เส้นทาง เชื่อม 3 ประเทศ สปป.ลาว-เมียนมา-กัมพูชา ทุ่มเงินสนับสนุนแตะ 8.5 พันล้านบาท พร้อมยันเส้นทางกรุงเทพ-ทวาย เกิดแน่หลังมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญฯ” เดินหน้าต่อได้

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การมหาชน (สพพ.) หรือ NEDA เปิดเผยว่า ในปี 2563 มีภารกิจสนับนสนุนการผลักดันถนนเส้นทางเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเซียน (ASEAN Connectivity) ที่และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยเป็นการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนารวมมูลค่า 8,500 ล้านบาท รวม 4 เส้นทาง เชื่อม 3 ประเทศ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ขณะที่แผน 5 ปีข้างหน้าจะเน้นมอบเงินทุนสนับสนุนให้กับกัมพูชาและเมียนมา เนื่องจากเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจโตโดดเด่นและไม่มีภาระหนี้มากนัก

สำหรับ ประเทศเมียนมานั้นในปี 2563 เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินทุน สนับสนุนการพัฒนาเส้นทางเชื่อมท่าเรือน้ำลึกทวาย เส้นทางกาญจนบุรี-ทวาย ระยะทาง 138 กม. วงเงิน 4,000 ล้านบาท ขณะนี้ผลการศึกษาแล้วเสร็จแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตำบลพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และไปสิ้นสุดที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาร์ต้องการเส้นทางนี้เป็นอย่างมากเพื่อเชื่อมการขนส่งระหว่างไทยกับกลุ่มชาติ BIMSTEC ประกอบกับ การก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งขณะนี้เคลียร์ค่าเวนคืนจนเริ่มกลับมาก่อสร้างได้แล้ว และที่จะเปิดใช้ในปี 2566 ยิ่งทำให้เส้นทางนี้มีศักยภาพในการลงทุนพัฒนา

นายพีรเมศร์ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนด้าน สปป.ลาวนั้น มี 2 โครงการที่จะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำประกอบด้วย โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (ช่วงจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ) เป็นการสนับสนุนเงินทุนก่อสร้างในฝั่งสปป.ลาว วงเงิน 1,300 ล้านบาท ที่ประชุม ครม. เตรียมอนุมัติเงินกู้เพื่อเริ่มก่อสร้างในปี 2563 ไปพร้อมกับฝั่งไทย นอกจากนี้ยังเตรียมลงนามสัญญาเงินทุนราว 2,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเส้นทางถนนหมายเลข 12 (R12) นครพนม ไทย–ท่าแขก/นาเพ้า สปป.ลาว–จาลอ/ฮานอย เวียดนาม ระยะทาง 147 กม. คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้า ใช้เวลาดำเนินการ 2 ปี อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังติดเงื่อนไขในการลงนามสัญญาคือข้อกำหนดให้ต้องให้ถนนเส้นนี้เป็นการขนส่งข้ามพรมแดนตามอนุสัญญา (GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) เพื่อให้รถขนส่งสินค้าวิ่งเชื่อม 3 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ขนส่งสินค้าไปยังจีนตอนใต้

ขณะที่ ประเทศกัมพูชา ปีหน้าเตรียมเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติ เงินทุนสนับสนุนราว 1,200 ล้านบาท ในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมไทย-กัมพูชา ช่วงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงา ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง 131 กม. ใช้เวลาก่อสร้างราว 2 ปี ทั้งนี้การสนับสนุนเงินทุนในทุกโครงการมีดอกเบี้ยอยู่ที่เพียง 0.1% เป็นการส่งเสริมโอกาสให้ประเทศในกลุ่ม GMS พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค