‘สหภาพฯ ขสมก.’ เข้าพบ ‘ศักดิ์สยาม’ ลั่น! เห็นด้วย ‘แผนฟื้นฟู ขสมก.’ ฉบับใหม่ หวังทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

“สหภาพฯ ขสมก.” เข้าพบ “ศักดิ์สยาม” ลั่น! เห็นด้วย “แผนฟื้นฟู ขสมก.” ฉบับใหม่ หวังทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ได้ทำหนังสือถึงนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อแจ้งมติที่ประชุมของ สร.ขสมก. หลังจากได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับนายสุระชัยไปในช่วงก่อนหน้านี้ จากนั้นในวันที่ 18 ธ.ค. 2562 นายสุระชัย และนายบุญมา ได้เข้าพบนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย

ทั้งนี้ สหภาพฯ ขสมก. ได้นำเรื่องจากการหารือร่วมกับนายสุระชัยทั้งหมด เข้าพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 โดยมีมติ พร้อมทั้งมีมติ 6 ข้อ คือ 1.ขสมก.จะจัดหารถโดยสารใหม่ จำนวน 3,000 คัน โดยการเช่า และ ขสมก.จะไม่ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนมาวิ่งบริการ หรือเดินรถแทน ขสมก. 2.การกำหนดเส้นทางเดินรถเดิม 137 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางอาจจะลด หรือเพิ่มก็ได้ จะต้องสอดคล้องกับสภาพการจราจร และการทับซ้อนเส้นทางเดินรถ ซึ่ง ขสมก.จะให้สหภาพฯ ขสมก.เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงาน หรือคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน

3.การเก็บค่าโดยสาร 30 บาท/วัน (ไม่จำกัดเที่ยว) นั้น สหภาพฯ ขสมก. เห็นด้วย แต่รัฐบาลต้องให้การอุดหนุนเงินส่วนต่างที่ขาดหายไป ในรูปแบบขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ทั้งในส่วนของรถโดยสารธรรมดา (ครีมแดง) และรถโดยสารปรับอากาศ (รถแอร์) ด้วย 4.การเออรี่รีไทร์ (Eariler retire) ขสมก.จะไม่บังคับพนักงานให้เข้าโครงการโดยเด็ดขาด แต่จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ

5.ขสมก.จะให้สหภาพฯ ขสมก.มีส่วนร่วม ในกิจการที่ส่งผลกระทบ ต่อสภาพการจ้างของพนักงาน และกิจการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และประชาชน 6.ในเรื่องหนี้แสนกว่าล้านบาทนั้น ขสมก.จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายสุระชัย และนายบุญมา ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงแผนฟื้นฟูฉบับใหม่ร่วมกัน ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้ ขสมก. ไปเร่งทำความเข้าใจกับ สหภาพฯ ขสมก. หลังจากเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา ขสมก. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. และมี สร.ขสมก. กว่า 300 คนเดินทางไปคัดค้านการ Workshop ดังกล่าว จนต้องเลื่อนออกไปในที่สุด

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า แผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่นั้น จะเป็นประโยชน์กับประชาชน และส่วนรวมมากที่สุด โดยเฉพาะจะทำให้ประชาชนได้ใช้บริการในราคาถูกลง หรือใช้บริการรถ ขสมก.ทั้งระบบ ในราคา 30 บาทตลอดทั้งวัน และหากเป็นตั๋วรายเดือน จะมีราคาเพียง 750 บาท หรือวันละ 25 บาทเท่านั้น