DITP ชี้เทรนด์สินค้า 60+ เพื่อตลาดเฉพาะ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้เทรนด์ผู้สูงอายุกำลังมาแรงในตอนนี้เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มประชากรโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 35 ปีข้างหน้า โดยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ได้รายงานเกี่ยวกับชีวิตหลังเกษียณของประชากรในประเทศชิลีที่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น ตามรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติชิลีที่ระบุถึงอัตราการจ้างงานและการขอขึ้นทะเบียนมีงานทำของผู้สูงอายุมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทำให้ตลาดผู้สูงอายุในชิลีเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพราะผู้สูงอายุในชิลียังคงเป็นผู้มีรายได้และมีกำลังซื้อสูง จึงถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยในกลุ่ม SMEs Startup ไทยสามารถพัฒนาและบริการ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จำพวกอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุ และสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อตลาด Niche Market ภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2018 ภายใต้แนวคิดเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้นำเสนอเทรนด์ผู้สูงอายุ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ กลุ่มไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุที่อยากใช้ชีวิตเรียบง่าย กลุ่มไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ เป็นผู้นำเทรน มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และกลุ่มไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุที่ชอบความท้าทาย รักการผจญภัย การทดลอง เป็นต้น

ซึ่งแนวคิดนี้ทำให้เห็นลักษณะของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเชื่อมต่อกับสินค้าได้ง่ายขึ้นพร้อมกับการการจัดกลุ่มสินค้าเพื่อการค้าและการตลาดได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่นสินค้าจากเกษตรกรไทย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายในโซน 60+

ทั้งนี้ ถือเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผู้สนใจสามารถไปเข้าชมงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงธุรกิจได้ STYLE Bangkok (October 2018) ระหว่างวันที่ 17 – 21 ต.ค.นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค