จ่ายแล้ว! ค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ ‘บางใหญ่-กาญฯ’ ล็อต 2 จ่อเปิดให้บริการภายในปี 66 พร้อมวิ่งฉิวจาก ‘นนทบุรี’ ไป ‘กาญจนบุรี’ ไม่เกิน 1 ชม.

“คมนาคม” ลุยจ่ายค่าเวนคือมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี” ล็อต 2 รวม 812 ราย สนองข้อสั่งการ “บิ๊กตู่” พร้อมเร่งเครื่องก่อสร้างเต็มสูบ หวังเปิดให้บริการภายในปี 66 วิ่งฉิวจาก นนทบุรีไปกาญฯ ไม่ถึง 1 ชม.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบค่าเวนคืนที่ดิน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บริเวณโครงการฯ ตอนที่ 20 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนั้น จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งจะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ

“ขอขอบคุณกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ที่ร่วมกันเสียสละพื้นที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าโครงการได้ โดยในวันนี้ ได้มอบค่าเวนคืนที่ดินแก่ผู้แทนประชาชน จำนวน 22 ราย (จังหวัดกาญจนบุรี 20 ราย และจังหวัดราชบุรี 2 ราย) จากประชาชนที่จะได้รับค่าเวนคืนที่ดินในครั้งนี้ทั้งหมด 812 ราย ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี 689 ราย จังหวัดราชบุรี 123 ราย” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอท่ามะกา และสิ้นสุดที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.41 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 55,927 ล้านบาท

จากนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 12,032 ล้านบาท จากที่เคยอนุมัติให้แล้ว 5,420 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ใช้เวนคืนกว่า 17,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายแค่เวนคืนที่ดินให้ประชาชน และส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้  การก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าประมาณ 25.08% โครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดประมาณ 56%

ทั้งนี้ กรมทางหลวง จะเร่งดำเนินการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2562 และเร่งเดินหน้าก่อสร้างโครงการฯ ทั้ง 25 สัญญา โดยจะเร่งรัดแผนงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จประมาณ เม.ย. 2566 และสามารถเปิดให้บริการตลอดเส้นทางภายในปลายปี 2566 ซึ่งภายหลังเปิดให้บริการจะใช้เวลาเดินทางโดยมอเตอร์เวย์จากอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถึงจังหวัดกาญจนบุรี เพียง 48 นาที หากเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ด้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า โครงการนี้มีปัญหาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้าง เนื่องจากราคาที่ดินได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้งบประมาณบานปลาย บางช่วงจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ โดยการก่อสร้างงานโยธาคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 25.08% เท่านั้น ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดประมาณ 56% เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ครม. จึงได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมอีก 12,032 ล้านบาท จากที่เคยอนุมัติให้แล้ว 5,420 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ใช้เวนคืนกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ถูกเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินทั้งสิ้น 689 ราย วงเงินที่อนุมัติจ่าย 649,188,343 บาท มีผู้มาทำสัญญาแล้ว 619 ราย และรอทำสัญญา 70 ราย หลังจากจ่ายค่าเวนคืนเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างงานโยธาทั้ง 25 ตอน จะระดมเครื่องจักรเข้าพื้นที่ทันที และกรมทางหลวงได้ปรับแผนงานเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน เม.ย. 2566 โดยจะทำคู่ขนานไปกับงานระบบ O&M (Operation & Maintenance) และจะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปลายปี 2566