ดัน ‘วิทยา’ อธิบดี จท. นั่งหัวโต๊ะ พร้อมชง ครม. ไฟเขียวตั้งบอร์ด ขสมก. วันนี้!

ชง ครม.ไฟเขียวตั้งบอร์ด ขสมก.วันนี้! ดัน “วิทยา” อธิบดี จท. นั่งประธานฯ พร้อมลุยขับเคลื่อนโครงการคั่งค้าง หลังบอร์ดเก่าไขก๊อกตั้งแต่ มิ.ย.62

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (17 ธ.ค. 2562) กระทรวงคมนาคมจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด ขสมก.) ชุดใหม่ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อได้บอร์ด ขสมก.ชุดใหม่แล้วนั้น จะทำให้ ขสมก. สามารถเดินหน้าโครงการต่างๆ ต่อไปได้ หลังจากบอร์ดชุดเก่าได้ลาออกไปตั้งแต่ มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา และทำให้มีหลายโครงการที่รอการพิจารณาของ บอร์ด ขสมก.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ภายหลังที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ส่งรายชื่อบอร์ด ขสมก. ชุดใหม่กลับมายังกระทรวงคมนาคม จึงเตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในวันนี้ สำหรับ บอร์ด ขสมก. ชุดใหม่ จำนวน 9 รายนั้น ได้แก่ 1.นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด, 2.นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.), 3.นายสุเมธ สังข์ศิริ อดีตกรรมการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4.นายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ จำกัด, 5.นางปาณิสรา ดวงสอดศรี อดีตกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ขสมก., 6.พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, 7.นายพลช หุตะเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 8.นายยุกต์ จารุภูมิ อดีตรองผู้อำนวยการ ขสมก. และ 9.นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง