กรุงศรี เปิดตัว ประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA คุ้มครองครอบคลุมตลอดทริป

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับ ซมโปะ (บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑ์ “กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure” ให้ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ด้วยกรมธรรม์ที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง คุ้มครองค่าทัวร์หากถูกบริษัททัวร์โกง ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุซึ่งต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น พร้อมมีผู้ช่วยประสานงานด้านภาษากับคุณหมอชาวญี่ปุ่น หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยเดินทางกลับล่าช้ากรมธรรม์จะขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินภายในบ้านโดนโจรกรรมในช่วงระหว่างการเดินทางเสมือนฝากบ้านไว้กับประกัน เที่ยวสบายใจ ซื้อง่าย ผ่านกรุงศรี โมบาย แอป (KMA)

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีใส่ใจในทุกช่วงเวลาการใช้ชีวิตของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด แม้ยามเดินทางท่องเที่ยว เราก็ต้องการให้ลูกค้าได้ใช้วันหยุดพักผ่อนในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจมากที่สุด ธนาคารจึงได้ออกแบบกรมธรรม์กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ให้คุ้มครองครอบคลุมทั้งช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่ในกรณีที่ลูกค้าถูกบริษัทนำเที่ยวโกงหรือฉ้อฉล โดยที่กรมธรรม์จะคุ้มครองค่าทัวร์ที่จ่ายไปล่วงหน้า หรือหากในระหว่างทริปลูกค้าเจ็บป่วยหรือมีเหตุต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในญี่ปุ่นก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือมากกว่า 200 แห่งในญี่ปุ่นได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาและการสื่อสาร เพราะมีผู้ช่วยประสานงานด้านภาษาในการสื่อสารกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นผ่านทางโทรศัพท์ หรือในกรณีมีเหตุให้การเดินทางกลับล่าช้าอาจเพราะสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ กรมธรรม์จะขยายระยะเวลาคุ้มครองอัตโนมัติ และสุดท้ายเมื่อกลับถึงบ้านและพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านโดนโจรกรรมในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว กรมธรรม์จะคุ้มครองค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมดังกล่าวด้วย ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทำให้ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวล ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ได้ง่ายๆ ผ่านกรุงศรี โมบาย แอป (KMA)”

ทั้งนี้ กรุงศรีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ร่วมกับ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยในปี 2562 ซมโปะเน้นกลยุทธ์เจาะตลาดรายย่อยกลุ่มลูกค้า Retail Business และตั้งเป้าหมายใน 4 ปีข้างหน้า เน้นสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้บริโภคคนไทยให้พิจารณาและเป็นที่ยอมรับในตลาดประเทศไทย

“กรุงศรีพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันเดินทาง คุ้มครองในต่างประเทศทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็เน้นบริการพิเศษสำหรับ นักท่องเที่ยวผู้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด โดยหากย้อนดูข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) พบว่านักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถิติในปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ประมาณ 1.13 ล้านคน ดังนั้นธนาคารจึงมุ่งตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ #เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี อีกด้วย” นายพงษ์อนันต์ กล่าว

ลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันเดินทางรายเที่ยว (Single Trip) ซึ่งเป็นแผนประกันเดินทางสำหรับคุ้มครองการเดินทางแต่ละครั้ง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 250 บาท โดยเลือกความคุ้มครอง และแผนประกันเดินทางรายปี (Annual Trip) สำหรับคุ้มครองการเดินทางกี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 6,754 บาท นอกจากนี้ กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ยังสามารถนำไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ได้ทุกแผนอีกด้วย

ลูกค้าที่สนใจกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure สามารถซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่าน KMA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Call 1572 เฟซบุ๊ก Krungsri Simple หรือ www.krungsri.com