‘ศักดิ์สยาม’ สั่ง ทย. ชงกฤษฎีกาตีความ ดึงรายได้ ทอท. 2,600 ล้าน นำมาพัฒนาสนามบินภูมิภาค ตาม พ.ร.บ.เดินอากาศปี 62

“ศักดิ์สยาม” สั่ง ทย.ชงกฤษฎีกาตีความ ดึงรายได้ ทอท. 2,600 ล้านบาทต่อปี ส่งมอบให้พัฒนาสนามบินภูมิภาค หวังลงทุนรันเวย์สนามบินภูธร กระตุ้นยอดนักท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมจะใช้มาตรการนำเงินรายได้ค่าผู้โดยสารและบริการสนามบินของสนามบินหลักทั้ง 6 แห่งที่อยู่ภายใต้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ต้องแบ่งรายได้ไม่เกิน 10% หรือสูงสุดปีละ 2,600 ล้านบาท ให้กับกองทุนสนามบินภูมิภาค ที่ดูแลโดยกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทั้ง 28 แห่ง เพื่อนำเงินไปพัฒนารันเวย์สนามบินภูมิภาคทั้ง 28 แห่งให้มีรันเวย์ยาวกว่า 2,400 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ 200-300 ที่นั่งได้ จะช่วยกระตุ้นรายได้ด้านท่องเที่ยวให้มากกว่าเดิม เนื่องจากเดิม ทย.มีรายได้จากกองทุนดังกล่าวประมาณปีละ 500 ล้านบาท ส่วนหากได้รับการแบ่งรายได้ดังกล่าวนั้น จะช่วยให้การพัฒนาสนามบินเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นเรี่องที่ทำได้ เนื่องจากถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเดินอากาศฉบับใหม่ปี 2562 มีกฎหมายเขียนไว้อยู่แล้ว กระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้ ทย.เสนอกฤษฎีกาให้ตีความ หากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะหารือร่วมกับ ทอท. รวมถึงสนามบินของเอกชน ก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป ตามที่กฎหมายระบุว่าเป็นอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสามารถประกาศบังคับใช้ได้ ซึ่งจะเป็นรายได้ด้านค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออกของ ทอท.

ทั้งนี้ ตัวบทกฎหมายดังกล่าว อยู่ในมาตรา 60/43 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารสนามบินที่ใช้เพื่อสาธารณะเป็นการทั่วไป ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้เจ้าของหรือผู้บริหารสนามบินที่เป็นเอกชน นำเงินรายได้ที่จัดเก็บนำเข้าสู่กองทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาสนามบิน ปรับปรุงตลอดจนสร้างความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ตนต้องการยกระดับสนามบินของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้สนามบินไทย ก่อนก้าวไปสู่ฮับการบินของภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต เนื่องจากการขนส่งทางการบินเป็นขนส่งหลักสัดส่วน 90% ที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางมายังประเทศไทย