‘ศักดิ์สยาม’ สู้สุดใจ! เปิดข้อพิรุจ 9 ข้อ พลิกค่าโง่โฮปเวลล์ 2.5 หมื่นล้านเป็นโมฆะ

“ศักดิ์สยาม” เปิดข้อพิรุจ 9 ข้อ พลิกปมค่าโง่โฮปเวลล์ 2.5 หมื่นล้าน พร้อมยันต่อสู้ถึงที่สุด-สู้การเพิกถอนให้เป็นโมฆะ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายค่าชดเชยแก่ บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 1.2 หมื่นล้านบาทและดอกเบี้ย 1.3 หมื่นล้านบาทนั้น กระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะกรรมการศึกษากรณีการจ่ายค่าชดเชยให้บริษัทโอปเวลล์ โดยได้รับข้อมูลจากผู้ที่หวังดีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากเชื่อได้ว่าค่าโง่ดังกล่าว มีความไม่ชอบมาพากล และมีข้อพิรุจหลายประการ ที่หน่วยงานของรัฐไม่นำไปเป็นคู่ต่อสู้คดีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปรวมประเด็นหลักทั้งหมด 9 ข้อ คือ 1.วันที่ 6 ตุลาคม 2532 รายละเอียดโครงการไม่ตรงตามมติ ครม. 2.วันที่ 16 ตุลาคม 2532 การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวดเร็วผิดปกติ และให้สิทธิประโยชน์มากกว่าตามหลักการที่เป็นมติ ครม.

3.วันที่ 15 มกราคม 2533 มีการแทรกแซงรายละเอียดโครงการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น และคณะกรรมการฯ มีการเอื้อประโยชน์ให้โฮปเวลล์-ฮ่องกง 4.วันที่ 31 พฤษภาคม 2533 โฮปเวลล์-ฮ่องกง เสนอเงื่อนไขไม่ตรงตามประกาศของคณะกรรมการ 5.วันที่ 6 กรกฎาคม 2533 มีความผิดปกติในการร่างสัญญาสัมปทานและการลงนามในสัญญาสัมปทาน 6.เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2533 มีการเอื้อประโยชน์ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลีกเลี่ยงการใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (ปว.281) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 7.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 การลงนามในสัญญาสัมปทานไม่เป็นไปตามมติ ครม. 8.วันที่ 4 ธันวาคม 2533 มีการรายงานเท็จต่อ ครม. และ 9.บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย)จำกัด ไม่มีสิทธิได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“ยืนยันว่าทั้ง 9 ข้อ เป็นข้อมูลใหม่ที่จะฟ้องต่อศาลให้กลายเป็นโมฆะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเงินแผ่นดิน ซึ่งตนจะต่อสู้เรื่องนี้จนถึงที่สุด” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาตนได้รายงานเรื่องดังกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ส่วนขั้นตอนในการดำเนินคดีนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อให้เพิกถอนบริษัทโอปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นโมฆะในการเป็นคู่สัญญาของโครงการซึ่งมีเวลาพิจาณราภายใน 30 วัน หากเพิกเฉยก็จะร้องศาลปกครองให้มคำสั่งต่อไป ซึ่งในระหว่างนี้จะไม่มีการบังคับคดีให้ชดเชยค่าเสียหาย ขณะเดียวกันก็เตรียมยื่นเอกสารทั้งหมดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการเอาผิดทั้งทางแพ่ง และอาญา รวมถึงยกเป็นคดีพิเศษ เพราะมีหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก