ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อ นศ.การบินและคมนาคม สร้างความภาคภูมิใจ

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม เพื่อเกียรติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบการบินและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

 

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดพิธีอันทรงเกียรติ “พิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อนักศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2562 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบและสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาลูกSPUทุกคน และจะได้ถือปฎิบัติเป็นประเพณีของนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคมให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีสืบต่อไป

โดยในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม รวมถึง น.อ.ดร.วุฒิภัทร จันทร์สาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติขึ้นประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคนอีกด้วย

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #วิทยาลัยการบินและคมนาคม #พิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษา