STYLE Bangkok 2018 เปิดเวทีดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมดันเศรษฐกิจฐานราก ชูผู้ประกอบการจากต่างจังหวัดและเมืองรอง กว่า 400 ราย ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน STYLE Bangkok ต.ค.61 งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากทุกภูมิภาคของไทยไว้อย่างครบครันที่สุด

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและขยายตลาดไปสู่ตลาดโลกได้ โดยกรมได้ส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งการพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย และการสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าภายในงาน STYLE Bangkok ระหว่างวันที่ 17 – 21 ต.ค.61 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โดยในปีนี้กรมได้ส่งเสริมและผลักดันในผู้ประกอบการในต่างจังหวัดและเมืองรองต่างๆ อาทิ จ.เชียงราย อุทัยธานี ลำปาง อุดรธานี ชุมพร ตาก บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี สุโขทัย พัทลุง หนองบัวลำภู น่าน สกลนคร ตรัง ราชบุรี ยะลา เป็นต้น เข้าร่วมงานกว่า 400 ราย จากกลุ่มสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง สินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน สินค้าเฟอร์นิเจอร์ และโซนพิเศษต่างๆ เช่น โซน The New Faces ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการทดลองตลาดระหว่างประเทศ โซนกลุ่มสินค้าเฉพาะ หรือ Niche Market ที่ได้รับความสนใจจากลุ่มผู้ซื้อในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น สินค้า OTOP ซึ่งได้รับการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) สินค้าสำหรับแม่และเด็ก และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

โซนนิทรรศการสินค้าแฟชั่นจากโครงการ Qurated Fashion Incubation Project ที่กรมได้เข้าไปร่วมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำได้เพิ่มศักยภาพในการออกแบบและการพัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกโดยมีการอบรมให้กับผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

นอกจากนี้ยังมีโซนนิทรรศการ TSTYLE จัดแสดงผลงานต้นแบบจากการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น และผลงานสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและส่งเสริมด้านการตลาดไปจัดแสดงในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ จากโซนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากต่างจังหวัดและเมืองรองที่กรมได้เข้าไปพัฒนาและอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ให้สามารถพัฒนาสินค้าและขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโซนสินค้าโอท็อป หรือ OTOP Pavilion เป็นการยกระดับสินค้าโอท็อปเพื่อการส่งออกซึ่งจากผู้ประกอบการ 48 รายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีถึง 27 บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP จากเมืองรอง และจัดแสดงภายใต้แนวคิด “LIVE LIKE LOCALS” หรือ “อยู่อย่างบ้านบ้าน” 

โดยสินค้าที่มาจัดแสดงได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิปัญญางานพื้นถิ่น ลวดลายหรือหัตถกรรมพื้นบ้าน 4 ภูมิภาคและดึงเสน่ห์สินค้า OTOP จากท้องถิ่นไทยมาสู่สายตาชาวโลก ผู้มาเข้าชมงานจะได้เห็นการจัดแสดงใน 4 กลุ่ม คือ 1.Central Theme Modern Urban เป็นกลุ่มสินค้าภาคกลาง ดินแดนของความทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 2.Northern Theme Rustic Essence เป็นกลุ่มสินค้าภาคเหนือ ดินแดนแห่งความสงบ เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ 3.Northeastern Theme :Dramatic Oriental เป็นกลุ่มสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความลึกลับของวัฒนธรรมหลายชนชาติ ความเชื่อ ความศรัทธาสิ่งอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ และ 4.Southern Theme :Rural Elegance เป็นกลุ่มสินค้าภาคใต้ ดินแดนแห่งท้องทะเล และธรรมชาติ 

โดยสินค้าต่างๆ ที่นำมาแสดงและจำหน่าย ได้แก่ กระเป๋าผ้าปัก กระเป๋าใบบัว ตุ๊กตาดินเผาอัตลักษณ์ไทย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าคราม เครื่องหอม ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เซรามิก เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่น มีความพิเศษ เราจะได้เห็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรมจากชุมชน เชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายได้สูงเมืองรองอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

ผู้สนใจสามารถเจราจาธุรกิจและเลือกชมสินค้าได้ที่งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ตุลาคม 2561” ระหว่างวันที่ 1721 ต.ค.นี้ (วันเจรจาธุรกิจ : 17 – 19 ต.ค.61 เวลา 10.0018.00 น. วันจำหน่ายปลีก : 20 – 21 ต.ค.61 เวลา 10.00 – 21.00 น.) ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ