สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผนึก ภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา 80 บาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดโครงการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคาเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงาน และกลุ่มเป้าหมายในการบรรเทาปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา

กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา การออกบูธแสดงนิทรรศการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการมีส่วนร่วม การเล่นเกมแจกของที่ระลึก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะได้พบกับการแสดงของศิลปินดาราได้แก่ ธันวา สุริยจักร,ไข่มุก รุ่งรัตน์ เหม็งพาณิชย์,กมลวรรณ ศรีวิไล และฝน ธนสุนทร ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมได้ตามก าหนดการดังกล่าว ข้างต้น