‘ถาวร’ ดันโมเดลขาย OTOP บนเครื่องบิน สร้างรายได้ชุมชน 100 ล้าน/ปี พร้อมสั่ง ทย.จัดพื้นที่ขาย รับ ผดส. 50 ล้านคน

“ถาวร” ชูโมเดลดัน OTOP ขายบนเครื่องบิน สร้างรายได้ชุมชนปีละ 100 ล้านบาท พร้อมสั่งสนามบินภูมิภาค จัดโซนสินค้าขายท้องถิ่น รองรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายบนเครื่องบินและภายในสนามบินนั้น การบินไทยได้นำสินค้า OTOP ไปจำหน่าย ซึ่งเป็นหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึง OTOP ทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า ยอดขาย OTOP ทั้งหมดรวม 3 ปี รวมทั้งสิ้น 273 ล้านบาท หรือปีละเกือบ 100 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และได้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปขายบนเครื่องบิน รวมถึงสำนักงานการบินไทยทั่วโลก ตลอดจนร้านภัตราคารระดับ 5 ดาวทั่วโลกพร้อมยกระดับเป็น Brand OTOP สู่สากล ไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบินไทยมีผู้โดยสารประมาณ 24 ล้านคนต่อปี ประเทศมีสนามบินท้องถิ่น 28 แห่ง ซึ่งมีผู้โดยสาร 30 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 50 ล้านคนในอนาคต ตนจึงต้องการส่งเสริมโมเดลลักษณะนี้ ไปสนับสนุน OTOP ของท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปเร่งนำสินค้าชุมชนเข้ามาขายในสนามบิน พร้อมจัดพื้นที่วางขายเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการเจรจาเพื่อขอให้ลดราคาค่าเช่าที่วางแผงขายสินค้า OTOP ภายในสนามบิน ปัจจุบันมีนำร่องแล้วหลายแห่ง เช่น สนามบินขอนแก่น คือ ผ้าไหมมัดหมี่ สนามบินอุบลราชธานี มีผ้าไหมพื้นบ้าน สนามบินกระบี่ มีสินค้าหัตถกรรม และสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในภาคใต้มีผลไม้ปักษ์ใต้ เป็นต้น

 

“ชุมชนหัตถกรรมนี้จะเป็นโมเดลนำร่องให้ชาวบ้านชุมชนที่สนใจเข้ามาศึกฐาเพื่อกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน ชาวบ้านที่มีความต้องการสามารถจัดทำแผนผลิตสินค้า เสนอต่อนายกเทศบาลท้องถิ่นเพื่อของบประมาณในการลงทุนได้ ตลอดจนขอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจากฐานรากและแก้ปัญหาปากท้องให้ทุกคนในชุมชน” นายถาวรกล่าว