ทช.สนองนโยบายรัฐ อัดงบ 159 ล้าน ลุยลาดยางถนน 32 กม. จ.ระยอง สนับสนุนพื้นที่ EEC

“กรมทางหลวงชนบท” ทุ่มงบ 159 ล้าน สนองนโยบายรัฐสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 จ. ระยอง หนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC เตรียมความพร้อมให้นักลงทุน คาดแล้วเสร็จ มี.ค. 63

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้แก่นักลงทุนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง รวมระยะทาง 32.807 กิโลเมตร โดยเชื่อมระหว่าง อำเภอบ้านค่าย ไปยังอำเภอวังจันทร์ มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574 บริเวณตรงข้ามที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขวด โดยเส้นทางจะผ่าน 3 ตำบล (ตำบลหนองบัว ตำบลป่ายุบใน ตำบลชุมแสง) โรงเรียน 5 แห่ง วัด 5 แห่ง โรงพยาบาล 4 แห่ง รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตร (ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง) และมีจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 ใกล้กับตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 159.94 ล้านบาท ในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 71% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563 เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์นอกจากจะสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC แล้ว ยังช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะการขนส่งยางพาราไปยังตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก และยังเป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางจากอำเภอบ้านค่ายไปยังอำเภอวังจันทร์อีกด้วย