สถาบันยานยนต์ เผยยอดผลิตรถหดตัว 7% เหตุจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออกช่วงชะลอตัว

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดย สถาบันยานยนต์ จัดทำสรุปข้อมูล “ปริมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เดือน​กันยายน 2562 และ ปริมาณการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์สะสม ปี 2562” ซึ่งได้สรุปปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการผลิต ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าของอุตสาหกรรมยานยานยนต์ รวมถึง “ยอดปริมาณการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า”