ไทยสมุทร รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013จากคุณเกศรา ฉิมพลีClient manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าOCEAN LIFE ไทยสมุทร ถึงความพร้อมในการปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตอกย้ำถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบรวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับสากล เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในการก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Insurerอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ