ทล.อัดงบ 1,154 ล้าน ขยายถนน 4 ช่องจราจร 25 กม. จ.สุรินทร์ หนุนการท่องเที่ยว-ส่งออก-เชื่อมเดินทางกลุ่มอาเซียน

ทล.อัดงบ 1,154 ล้าน ขยาย 4 ช่องจราจร จ.สุรินทร์ ถนน ทล.24 “สาย อ.ปราสาท-อ.ขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข 2085” เสร็จแล้ว ช่วยพัฒนาพื้นที่ส่งออก-หนุนท่องเที่ยว-เชื่อมการเดินทางกลุ่มอาเซียน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ระบุว่า ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์ – แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน บ.กระเทียม – อ.สังขะ ระหว่าง กม.218 – กม.243 รวมระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ 1,154 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ลักษณะการก่อสร้างนั้น ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านขวาทางก่อสร้างคันทางใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมความกว้าง 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบร่อง กว้าง 8.9 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

สำหรับ ทางหลวงสายดังกล่าว เป็นการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม และการเดินทางระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาจราจร โดยสามารถช่วยระบายปริมาณจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปสู่ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลาง จะทำให้การเดินทางของประชาชนมีความคล่องตัว สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปเขาพระวิหารและผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง