ติดสปีด!! ‘ท่าเรือระนอง’ เชื่อม BIMSTEC

“อธิรัฐ” สั่ง กทท. เร่งพัฒนา “ท่าเรือระนอง” เชื่อมความสัมพันธ์การค้ากลุ่มประเทศ BIMSTEC พ่วงหนุน SEC พร้อมหวังดึงนักลงทุน-สร้างความเชื่อมั่น

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เร่งรัด กทท. เดินหน้าแผนงานทางการตลาดและการสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม BIMSTEC เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนอง (ทรน.) กับท่าเรือในกลุ่มประเทศ BIMSTEC

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กทท. ได้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ทรน. เชื่อมโยงการค้าการลงทุน และพัฒนาเส้นทางการเดินเรือกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกของประเทศ สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ที่จะส่งเสริมให้การขนส่งสินค้าไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากขึ้น และสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน เป็นฐานการผลิตและส่งออก สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กทท. ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับระหว่าง ทรน. กับ ท่าเรือ Chennai Container Private Limited (DP World) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่าเรือและโลจิสติกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก มีท่าเรือสาขา 6 ท่า เฉพาะในประเทศอินเดีย และอีกในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึง MOU กับท่าเรือ Navayuga Container Terminal ท่าเรือกฤษณาปัทนัม ประเทศอินเดีย และท่าเรือฮัมปันโตตา ประเทศศรีลังกา ในลักษณะ Port-to-Port Cooperation เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการบริหารจัดการท่าเรือ การปฏิบัติการภายในท่าเรือ งานด้านการตลาด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าเรือ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจท่าเรือ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้า เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของประเทศด้วย

ให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้า เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของประเทศด้วย