‘ศักดิ์สยาม’ ปิ้งไอเดียหั่นค่าจอดเครื่องบินเช่าเหมาลำ 50% หนุนท่องเที่ยว-สนองนโยบาย ‘บิ๊กตู่’ พร้อมสยบข่าวลือยุบ ‘เชียงราย-หาดใหญ่’

“ศักดิ์สยาม” สั่ง ทอท.หั่นค่าจอดเครื่องบินเช่าเหมาลำ 50% หวังกระตุ้นนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เผยสนามบินไทยเจอวิกฤติแออัด ผู้โดยสารเกินขีดรองรับ พร้อมสยบข่าวลือยุบสนามบินเชียงราย-หาดใหญ่ ยืนยันเดินหน้าลุยพัฒนาต่อไป ด้านการส่งมอบ 4 สนามบินภูมิภาค คาดได้ข้อสรุปภายใน พ.ย.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ทอท. ไปดำเนินการลดค่าจอดเครื่องบินและใช้สนามบิน (Landing & ​Parking Fare) ให้กับสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่น 3 เดือนนับจากนี้ เพื่อกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวม หากพบว่าสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ จะขยายเวลามาตรการดังกล่าวออกไปอีก อย่างไรก็ตาม ด้านตารางบิน (Slot) ที่หนาแน่นในสนามบินหลักนั้น จะหารือกับสายการบินที่สนใจให้นำเครื่องไปลงจอดที่สนามบินภูมิภาค ซึ่งใกล้เคียงกับสนามบินหลักของประเทศ ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงราย จากนั้น ทอท.จะจัดรถชัตเติ้ลบัสหรือรถทัวร์เข้าไปรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินปลายทาง-สนามบินหลัก ดังนั้น การลดราคา 50% ในครั้งนี้ จะครอบคลุมทุกสนามบินในประเทศไทย ถือเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยเพิ่มยอดการท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศได้อีกด้วย เพราะมีโอกาสที่ผู้โดยสารจะแวะท่องเที่ยวระหว่างทางมากขึ้นไม่ไปกระจุกตัวแค่ที่สนามบินหลัก

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาเข้าไปดำเนินการดูแลเรื่องของตารางบิน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหากรณีสายการบินได้ขอตารางบินในประเทศไทย แต่เมื่อได้รับการจัดสรรเวลาแล้ว กลับไม่ทำการบินตามตารางซึ่งเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ถึง 20 % ของตารางบิน เน้นพิจารณาเรื่องของค่าปรับ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องบิน 1 ลำ มีค่าธรรมเนียมที่ ทอท.จะได้ประมาณ 40,000 บาท หากไม่ดำเนินการตามตารางบินจะต้องเสียค่ามัดจำ 50% เพื่อให้มีการบริหารจัดการเที่ยวบิน และ ทอท.ไม่เสียโอกาส เพราะขณะนี้มีหลายสายการบินมีความต้องการที่จะบินในประเทศ

ขณะที่ปัญหาผู้โดยสารล้นสนามบินนั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ปัจจุบัน ทอท.ต้องบริหารงานด้วยความสุ่มเสี่ยง เพราะปริมาณผู้โดยสารเกินขีดการรองรับไปแล้ว 40%  จากขีดการรองรับ 101 ล้านคนต่อปี แต่พบว่ามีผู้โดยสารถึง 141 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็น สนามบินนเชียงใหม่รองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคน แต่มีผู้โดยสาร 11.32 ล้านคน ท่าอากาศยานภูเก็ต รองรับผู้โดยสาร 12.5 ล้านคน แต่มีผู้โดยสาร 17.85 ล้านคน ท่าอากาศยานหาดใหญ่รองรับผู้โดยสาร 2.5 ล้านคน แต่มีผู้โดยสารกว่า 4 ล้านคน ท่าอากาศสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคน แต่มีผู้โดยสารกว่า 64 ล้านคน ท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคน แต่มีผู้โดยสารกว่า 41 ล้านคน และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายรองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคน แต่มีผู้โดยสาร 2.95 ล้านคน

***สยบข่าวลือยุบสนามบินเชียงราย-หาดใหญ่***

ในส่วนของกระแสข่าวที่ระบุว่า ทอท.จะมีการยุบท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนนั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จะไม่มีการยุบสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และสนามบินหาดใหญ่ ตามที่มีการนำเสนอข่าวของสื่อบางฉบับ ซึ่งได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องไปสอบถามผู้ให้ข่าวว่า ทำไมถึงไปนำเสนออย่างนั้น เพราะสนามบินนั้น ต้องพัฒนากันเป็นระยะยาว อีกทั้ง สนามบินหลักของไทยประสบปัญหาผู้โดยสารล้นแล้ว การยุบสนามบินไม่ใกล้เคียงกับวิธีแก้ปัญหาเลย

สำหรับแผนการส่งมอบ 4 สนามบินภูมิภาค ได้แก่ อุดรธานี กระบี่ ตาก และบุรีรัมย์นั้น ยังยืนยันว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบใด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างการยกให้ ทอท.บริหารเองทั้งหมด ที่เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือการจ้างสัญญาให้ ทอท.มาบริหารโดยเฉพาะในส่วนของสนามบินกระบี่ ก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน พ.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังให้ ทอท. พิจารณาเรื่องประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะเรื่อง มาตรการยกเว้นออกวีซ่าขอรับการตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa on Arrival (VOA) ให้ ทอท.ทำหน้าที่ประสานให้เป็น e-Visa ระบบตรวจตราคนต่างด้าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้รวดเร็วและมีความปลอดภัย โดยให้ประสานเรื่องข้อมูลด้านความมั่นคงและข้อมูลด้านอาชญากรรม รวมถึงการให้บริการของท่าอากาศยานทั้งหมดเช่น โถงคอย, ห้องน้ำและร้านอาหาร ที่ต้องมีทางเลือกให้กับผู้โดยสาร

ด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า เตรียมเสนอเรื่องการลดอัตราค่าจอดเครื่องบินและใช้สนามบิน (Landing & ​Parking Fare) ให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. พิจารณาในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยามต่อไป โดยอัตราค่าจอดเครื่องบินนั้น จะอยู่ที่รประมาณ 10,000-60,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องและช่วงเวลาในการใช้บริการ ขณะที่ยอดเที่ยวบินเช่าเหมาลำนั้น ช่วงเวลาที่ยังไม่หนาแน่น คือ ช่วงกลางคืน 00.00-05.00 น. โดยสนามบินหลัก 2 แห่ง มีตารางการบินสำหรับเครื่องบอนเช่าเหมาลำรวมกัน 170 เที่ยวบิน/วัน แบ่งเป็น สนามบินสุวรรณภูมิ 80-100 เที่ยวบิน/วัน และสนามบินดอนเมือง 70 เที่ยวบิน/วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปตะวันออก และชาวจีน สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำมากขึ้นในการเดินทางมายังประเทศไทย