ทช. สร้างถนนสายแยก ทล.1098-ทล.1 จ.เชียงราย หนุนโลจิสติกส์รองรับการค้าไทย-จีน พ่วงเชื่อมท่าเรือเชียงแสน

“กรมทางหลวงชนบท” ทุ่มงบ 1,600 ล้าน ลุยก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอนที่ 2) จ.เชียงรายเสร็จสมบูรณ์ สนองนโยบาย “คมนาคม ยูไนเต็ด” พร้อมช่วยหนุนโลจิสติกส์ รองรับการค้าไทย-จีน เชื่อมท่าเรือเชียงแสน

นายปฐม เฉลยวาเรศ รักษาการอธิบดี ทช.

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเติมต่อโครงข่ายระบบคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันเรื่องการขนส่งการค้าชายแดน ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงชนบท ชร.1063 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1129 – ทางหลวงหมายเลข 1098 (ตอนที่ 1) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 14.56 กิโลเมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ขนส่งสินค้าจากท่าเรือเชียงแสนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงเดิม ระหว่างท่าเรือเชียงแสนกับตัวเมืองเชียงรายให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2559 – 2562 ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม 28.78 กิโลเมตร ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนสายหลัก ระยะทาง 26.01 กิโลเมตร และถนนเชื่อม จ3 ระยะทาง 2.76 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมจุดกลับรถ และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Balance Cantilever ข้ามแม่น้ำกก จำนวน 2 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 1,656 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์บริเวณท่าเรือเชียงแสนทั้ง 2 แห่ง (ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 และ 2) เสริมศักยภาพทางการค้าในพื้นที่ภาคเหนือ และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้กับ Gateway/Hub ทางภาคเหนือ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย