‘ศักดิ์สยาม’ ลุยดัน ‘สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2’ รับการท่องเที่ยวโตต่อเนื่อง

“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ “เชียงใหม่” รับฟังปัญหาความแออัดสนามบินเชียงใหม่ สั่งวางแผนการก่อสร้าง ทชม. แห่งที่ 2 ไม่ให้กระทบประชาชน 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการคมนาคมในพื้นที่ ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ว่า ภายหลังได้ฟังปัญหาและความต้องการของ ทชม. ที่ต้องการให้กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการสำคัญ เนื่องจาก ทชม. เป็นท่าอากาศยานสำคัญต้อนรับนักท่องเที่ยว และประสบปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร มีความสามารถรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่ในปี 2562 มีผู้โดยสาร 11.33 ล้านคน 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมพร้อมสานต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น รวมทั้งการพัฒนาท่าอากาศยานในต่างจังหวัดเพื่อบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการพัฒนา ทชม. เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ วางแผนการก่อสร้างไม่ให้กระทบกับประชาชน ส่วนการก่อสร้าง ทชม. แห่งที่ 2 ในอนาคต ต้องวางแผนการเวนคืนที่ดิน และขอความร่วมมือกับทางจังหวัดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา ทชม. ขณะที่การบรรเทาความแออัด ทชม. ระยะเร่งด่วน (ปี 2561 – 2563) ให้เร่งดำเนินการควบคู่กับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และใช้อาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศเพียงอย่างเดียว

โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่ากระบวนการต่าง ๆ จะแล้วเสร็จในอีก 1 ปีข้างหน้า และจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป จากนั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการออกแบบและก่อสร้างประมาณ 3 ปี 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้ท่าอากาศยานเพิ่มร้านอาหารที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร สามารถใช้บริการได้ในราคาไม่สูงมากนัก รวมทั้งในช่วงวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน อยากให้จังหวัดเชียงใหม่ และ ทชม. เตรียมมาตรการความปลอดภัย การตรวจพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน การตรวจผู้โดยสาร ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 

“ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาความแออัดของ ทชม. ในชั่วโมงเร่งด่วน และมาตรการแก้ไขปัญหาการปล่อยโคมลอยส่งผลกระทบต่อการเดินอากาศ พร้อมให้กำลังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และฝากให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ทชม. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าในปีหน้าประเทศไทยจะมีผู้โดยสารด้วยเครื่องบินถึง 150 ล้านคน และเป็นผู้โดยสารภายในประเทศถึง 30 ล้านคน” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการพัฒนา ทชม. ประกอบด้วย 1.งานบรรเทาความแออัด (ปี 2561 – 2563) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สัมปทาน ด้านทิศใต้ รองรับรถยนต์ได้ 1,300 คัน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้านทิศเหนือ ให้ผู้โดยสารพักคอยระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน สามารถจอดรถยนต์ได้ 400 คัน

2.โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2565) รองรับผู้โดยสารเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี และโโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 2 (ปี 2564 – 2568) รองรับผู้โดยสารเป็น 20 ล้านคนต่อปี โดยก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขยายทางวิ่งให้รองรับได้ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ขยายและปรับปรุงหลุมจอดเพิ่ม 19 หลุมจอด ติดตั้งสะพานเทียบเพิ่มอีก 6 ชุด ก่อสร้างอาคารบำรุงรักษาอากาศยาน ปรับปรุงถนนภายในท่าอากาศยาน เพิ่มช่องจราจรเข้า – ออก และสร้างทางต่างระดับแยกระหว่างทางเข้า – ออก 

3. การสร้าง ทชม. แห่งที่ 2 (ปี 2578 – 2581) ซึ่งจะวางแผนดำเนินการควบคู่กับโครงการพัฒนาฯ ระยะที่ 1 และ 2 โดยอยู่ระหว่างการเลือกพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องผ่านการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้แนวทางไว้