DITP ชี้ “กระดาษชำระจากไม้ไผ่” ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สำหรับชาวเยอรมัน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้ ผลิตภัฑณ์จากไม้ไผ่ เป็นนวัตกรรมทางเลือกที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง เหตุไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติปลูกง่าย และสามารถเจริญเติบโตได้ในระยะเวลาอันสั้น แนะผู้ประกอบการปรับตัวในการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการค้าของตน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ถึงผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของชาวเยอรมัน พบว่าปัจจุบันนิยมซื้อของใช้อุปโภคบริโภคจากร้านสะดวกซื้อประเภท drugstore อาทิ dm และ Rossmann ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง ยา และของใช้ครัวเรือน รวมไปถึงกระดาษชำระ

โดยทั่วไปชาวเยอรมันมีความเคยชินกับการใช้กระดาษชำระเป็นผลิตภัณฑ์สุขอนามัยหลักในห้องน้ำตามแต่ละครัวเรือนและตามสุขาทั่วประเทศ กระดาษชำระที่วางจำหน่ายในประเทศนั้น มักผลิตมาจากต้นไม้ตามป่าเขา จึงทำให้มีการตัดต้นไม้เป็นจำนวนมาก และต้องใช้เวลาหลายปีในการปลูกต้นใหม่

ปัจจุบันกระแสโลกได้เปลี่ยนไปการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่นิยมมากขึ้น จึงทำให้วัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติเป็นที่ต้องการในตลาดเยอรมัน อาทิ กระดาษทิชชู่ที่ผลิตจากไม้ไผ่ซึ่งได้เริ่มวางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคให้สามารถเลือกใช้และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน

ทั้งนี้ ด้วยประเทศไทยเองมีการปลูกไม้ไผ่เป็นจำนวนค่อนข้างมาก และมีผลิตภัฑณ์จากไม้ไผ่ และนวัตกรรมจากเยื่อไผ่ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ไผ่ โดยการนำมาผ่านความร้อนและดัดขึ้นรูปทำให้มีรูปทรงที่สวยงาม และยังมีการนำเยื่อไผ่มาพัฒนานวัตกรรมเป็นผลิตภัฑณ์สิ่งทอ ไม่ว่าจะเป็นเสื่อผ้า กระเป๋าหรือรองเท้า โดยผ่านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเจาะตลาดกลุ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทั้งในภูมิภาคยุโรป และทั่วโลก