ทย.ถกร่วม ‘สมาคมกีฬาทางอากาศฯ’ จ่อใช้พื้นที่ ‘สนามบินเพชรบูรณ์’ ปั้น Air Sport ระดับโลก ตามรอยโมเดลเมืองกีฬา ‘บุรีรัมย์’

ทย. ถกร่วมสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ลุยปั้น “เพชรบูรณ์” สู่เมืองกีฬาตามรอยโมเดล “บุรีรัมย์” แบ่งพื้นที่สนามบินร้าง-รันเวย์ 2,000 ไร่ สร้าง “สปอร์ต คอมเพล็กซ์” ดึงอีเวนต์ลง หวังสร้างดีมานต์-หนุนไฟลท์บินกลับคืน คาดเสนอ “คมนาคม” ภายในปีนี้

 

แหล่งข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ทย. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกอท.) เพื่อนำพื้นที่ของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ มาพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากในปัจจุบันท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ที่มีพื้นที่กว่า 4,100 ไร่ ไม่ได้มีการใช้งาน และไม่มีเที่ยวบินเปิดให้บริการแล้ว หลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่จะบินตรงไปลงที่ท่าอากาศพิษณุโลก และเดินทางโดยรถยนต์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้ประโยชน์นั้น สกอท. จึงได้มาขอใช้พื้นที่ของท่าอากาศเพชรบูรณ์ประมาณ 2,000 ไร่ รวมถึงใช้ทางวิ่ง (Runway) ร่วมกัน ในการก่อสร้างศูนย์กีฬา (Sport Complex) และโดม สเตเดียม เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ (Air Sports) ทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น กระโดดร่ม การแข่งขันบินโดรน เป็นต้น

ภาพจำลองอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (ทย.)

“ตอนนี้ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ถูกปล่อยร้างมา 10 กว่าปี ไม่ได้มีการใช้งาน และไม่มีไฟลท์บินแล้ว ทำให้สมาคมกีฬาทางอากาศเข้ามาคุยขอใช้พื้นที่ทำโดม สเตเดียม จะเอาไว้จัดอีเวนต์ต่างๆ โดยเอาโมเดลของ จ.บุรีรัมย์มาใช้ ซึ่งเมื่อก่อนท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีผู้โดยสาร 80,000 คนต่อปี แต่พอมีอีเวนต์กีฬาระดับโลก โดยเฉพาะ Moto GP ทำให้ปัจจุบันมีผู้โดยสารถึง 400,000 คนต่อปี นอกจากนี้ยังทำให้ที่พัก ร้านค้า มีมากมายเต็มไปหมด เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น ซึ่งเชื่อว่า พอเอาอีเวนต์มาลง จากนั้นความต้องการ (ดีมานต์) จะตามมาแน่ และจะส่งผลให้ในอนาคตไฟลท์บินต่างๆ ก็จะตามมาเปิดบินให้บริการด้วย โดยเรื่องนี้ ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างแน่นอน” แหล่งข่าว กล่าว

ภาพจำลองอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (ทย.)

แหล่งข่าวจาก ทย. กล่าวต่ออีกว่า หลังจากนี้ ทย. จะสรุปรายละเอียดภายหลังจากที่ได้หารือกับ สกอท. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อกระทรวงคมนาคม ในการถอนสิทธิการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และคืนที่ดินให้กับกรมธนารักษ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดและเสนอมายังกระทรวงคมนาคมได้ภายใน ธ.ค. 2562 เพื่อให้ สอกท. สามารถเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 ได้ทันในช่วง ม.ค.-ก.พ. 2563