จี้เอาผิด“ประยูร”ปม“อีทิคเก็ต”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนธัช วิจิตลิมาภรณ์ ได้หอบเอกสารหลักฐานขอเข้าพบ นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวว่า ในนามประชาชนคนไทยผู้เสียภาษีไม่อาจไว้วางใจ นายประยูร รักษาการ ผอ.ขสมก.อีกต่อไปได้ จากกรณีที่ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของ ขสมก.กรณีโครงการเช่าเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ ขสมก.ขาดรายได้มาเป็นปีแถมมีหนี้สินมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท นับจากวันลงนามในสัญญา ครบกำหนดการส่งมอบทั้งหมด 2,600 คัน ในวันที่ 10 มิ.ย.61 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าทั้งการติดตั้งกล่องหยอดเหรียญ (Cash Box) รวมถึงเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ไม่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานได้ภายในกำหนดเวลา สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับ ขสมก. และภาครัฐรวมทั้งประชาชนผู้ใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน

“ในฐานะที่ นายประยูร ช่วยแก้ว ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ผอ.ขสมก. มีหน้าที่บริหาร ขสมก.ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส หากมีการใช้อำนาจอย่างมิชอบด้วยกฎหมายและดำเนินการโดยปราศจากมติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ จนกระทั่งเกิดความเสียหายกับงบประมาณภาครัฐและประเทศชาติ ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีให้กับภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ร้องเรียนต่อท่านอย่างเป็นทางการแล้ว แต่หากยังมีพฤติกรรมส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนโดยพยายามแก้ไขสัญญา ซึ่งทั้งที่เอกชนไม่สามารถส่งมอบงานตามที่ TOR กำหนด และผิดต่อ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเห็นได้ชัด การกระทำดังกล่าวทำให้ภาครัฐเสียหาย อีกทั้งยังเป็นการฝ่าฝืน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างรวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ข้าพเจ้าจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาทุกช่องทางเพื่อปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติ” นายธนธัช กล่าว