ทล.อัดงบ 880 ล้าน สร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย พร้อมรับ AEC เชื่อม ‘ไทย-จีนตอนใต้’

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ระบุว่า ทล.ได้ทุ่มงบประมาณ 880 ล้านบาท ในการดำเนินการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 รวมทางหลวงหมายเลข 1418 (ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง) แล้วเสร็จ ในพื้นที่ ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.9-กม.18 ระยะทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้นั้น เป็นการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นภายในตัวเมืองเชียงรายและเป็นการเสริมโครงข่ายทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรให้ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ลักษณะการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต มีเกาะกลางแบบ Depressed Median ส่วนทางหลวงหมายเลข 1418 (ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง) เป็นงานบูรณะทางเดิม 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต มีเกาะกลางเป็นแบบ Raised Median พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

สำหรับถนนทางหลวงสายดังกล่าวนั้น จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรภายในจังหวัดเชียงราย  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก เป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งรองรับประชาคมอาเซียนในเส้นทางไทย-จีนตอนใต้ (R3A)และเตรียมรองรับการก่อสร้างทางหลวงสายเชียงใหม่-เชียงราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งจาก จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของภาคเหนือผ่าน  จ.เชียงราย ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม ทล.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง