ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง ‘ชยธรรม์’ นั่ง ผอ.สนข. – ‘ปฐม’ ขึ้นคุม ทช.

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “ชยธรรม์” นั่ง ผอ.สนข. ดัน “ปฐม” ขึ้นคุม ทช. ด้าน “ศักดิ์สยาม” ลั่นปกติ-เหมาะสม ส่วนการแต่งตั้งบอร์ด 4 หน่วยคมนาคม ระบุเสนอชื่อไป สคร.แล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดังสูง กระทรวงคมนาคม 2 ราย ได้แก่ 1.นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สนข. ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และ 2.นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี ทช. ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ตนจะมีการออกคำสั่งรักษาราชการแทนก่อน ขณะที่ตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) นั้น ก็จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า เป็นเรื่องปกติและเหมาะสม เนื่องจากไม่ได้มีการข้ามสายงานแต่อย่างใด

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมนั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ขณะนี้ได้เสนอรายชื่อบอร์ดรัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว ประกอบด้วย 1.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 2.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 3.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และ 4.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งเรื่องกลับมากระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอไปยัง ครม.ต่อไป

“รายชื่อของบอร์ดนั้น ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณา ซึ่งผมได้บอกให้ดูให้ดี เพราะมีมติ ครม. ที่ระบุว่าจะต้องมีเอกชนเข้ามาเป็นบอร์ดด้วย ซึ่งจะต้องเป็นเอกชนจริงๆ เป็นข้าราชการเกษียณไม่ได้ และเอกชนนั้นจะต้องไปขึ้นทะเบียนรายชื่อกับกระทรวงการคลังไว้ และจะต้องมีหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) 4 เรื่อง คือ การเงิน บัญชี ไอที และกฎหมายด้วย โดยเรื่องการแต่งตั้งบอร์ดนั้น จะพยายามทำให้เร็วที่สุด” นายศักดิ์สยาม กล่าว