‘คมนาคม’ ผุด 3 ช่องทางติดต่อใหม่ ‘โทร-โซเชียล-ออนไลน์’ ครบครัน คาดสมบูรณ์แบบภายใน 15 วัน

“คมนาคม” ผุด 3 ช่องทางติดต่อใหม่ “โทร-โซเชียล-ออนไลน์” ครบครัน พร้อมเปิดรับฟังความเห็นประชาชน พ่วงร้องเรียนสะท้อนปัญหาทุกหน่วยในสังกัด คาดเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำเนินการจัดทำช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. Call Center หมายเลข 1123 ซึ่งจะเป็น Call Center กลางของกระทรวงคมนาคม 2.พัฒนาระบบรับฟังความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Public Hearing) ซึ่งจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บบอร์ดทางเว็บไซต์ http://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/ ในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

3.จัดทำ “คมนาคม แชนแนล” ผ่านรูปแบบเพจ Facebook ที่จะอัพเดท อาทิ ข้อมูลต่างๆ ภาพ คลิปวิดีโอ ผลการประชุมของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รวมถึงการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการทั้ง 3 ช่องทางดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อประสานงาน สอบถามข้อมูล ร้องเรียน สะท้อนปัญหาต่างๆ รวมถึงมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการทั้งในส่วนของระบบ และเตรียมข้อมูลไว้บ้างแล้ว โดยคาดว่าจะสมบูรณ์พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ภายใน 15 วันนับจากนี้

Link : http://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/