ศาลคืนสิทธิ์ ‘กลุ่ม NCP’ ร่วมประมูล ทลฉ.เฟส 3 ‘ศักดิ์สยาม’ ชี้ต้องทำตามคำสั่ง ด้าน ‘อธิรัฐ’ เรียก กทท.คุย 30 ก.ย.นี้

“ศาลปกครองกลาง” เพิกถอนคำสั่ง กทท.ตัดสิทธิ์ “กลุ่ม NCP” ร่วมประมูล ทลฉ.เฟส 3 พบคำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมลุยเดินหน้าต่อ ด้าน “ศักดิ์สยาม” ลั่นต้องทำตามคำวินิจฉัยศาล-RFP ฟาก “อธิรัฐ” นัด กทท. ถกร่วม 30 ก.ย.นี้

ตามที่วันนี้ (27 ก.ย. 2562) ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 1986/2562 ระหว่าง กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP หรือผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนของท่าเรือ F คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) นั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่พิจารณาให้กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีคำสั่ง พร้อมทั้งมีคำสั่งตามคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของฝ่ายผู้ฟ้องคดีโดยให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่พิพาทไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด ซึ่งคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ตัดสิทธิ์กิจการร่วมค้า NCP ดังกล่าว เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

ทั้งนี้ จากคำพิพากษาและคำสั่งดังกล่าวนั้น มีผลให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ต้องดำเนินการเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ในซองที่ 3 และซองข้อเสนอทางด้านผลประโยชน์ตอบแทนในซองที่ 4 ของกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ต่อไป เพื่อทำการเปรียบเทียบกับข้อเสนอของอีกกลุ่มเอกชนอีกกลุ่มหนึ่งว่า กลุ่มใดได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐในจำนวนที่มากกว่ากัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มกิจการร่วมค้าที่ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าทำสัญญาร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ต่อไป

ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท.

จากประเด็นดังกล่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนยังไม่ได้รับรายงาน หรือเห็นรายละเอียดในคำสั่งของศาลปกครองกลางในเรื่องดังกล่าว แต่แนวทางปฏิบัติในทุกเรื่องนั้น จะต้องดำเนินการตามกระบวนการและเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาล รวมถึงปฏิบัติตาม RFP อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นั้น อยู่ภายใต้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งหากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้รับคำสั่งจากศาลอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ด้วย

ด้านนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวนั้น กทท. จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตาม ตนได้เชิญ ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. มารายงาน พร้อมหารือถึงรายละเอียดต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ประกอบด้วย บริษัท นทลิน จำกัด, บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด, บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค จำกัด โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมี ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกฯ ที่ได้ระบุก่อนหน้านี้ว่า กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 กลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ยื่นเอกสารในส่วนสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP)