ทช. อัดงบ 376 ล้าน ลุยสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ ‘ชุมพร’ 2 สายทาง หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว

“กรมทางหลวงชนบท” ทุ่มงบ 376 ล้าน เดินเครื่องก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกของอ่าวไทย 2 สายทาง อำนวยความสะดวกการเดินทาง-เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ทั้งนี้ ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 21+014 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีถนนเชื่อมต่อโครงการ จำนวน 2 สายทาง ประกอบด้วย ถนนเชื่อมต่อโครงการตอนที่ 1 ระยะทาง 2.15 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 และถนนเชื่อมต่อโครงการตอนที่ 2 ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการไปยังท่าเรือปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.5 กิโลเมตร 

โดยมีลักษณะผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1–2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายอำนวยความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 180 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังดำเนินการถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดอรุโณทัย ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 23+589 บริเวณตลาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.58 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ ลักษณะโครงการผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเท้าและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการชั้นหินคลุก โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 195 ล้านบาท