ทล.เผยผลอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง ส.ค. 62 ‘รถปิคอัพ’ คว้าแชมป์-เหตุหลัก ‘ขับเร็วเกิน กม.’

“กรมทางหลวง” สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนส.ค. 62 เผยเกิดเหตุ 983 ครั้ง ทำทรัพย์สิน ทล. เสียหาย 14 ล้าน ระบุขับเร็วเกิน กม.กำหนดสาเหตุหลัก ด้าน “รถปิกอัพบรรทุก 4 ล้อ” คว้าพาหนะเกิดอุบัติเหตุบ่อย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือน ส.ค. 2562 โดยจากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 983 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 171 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 888 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,432 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 23% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 39% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 17% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 32% 

สำหรับสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 69% (675 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6% (60 ครั้ง) หลับใน 6% (57 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (35 ครั้ง) โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 61% (598 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 17% (167 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (73 ครั้ง) ในส่วนของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้น ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 38% (555 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (382 คัน) และรถจักรยานยนต์ 10% (148 คัน) 

ทั้งนี้ หากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 23% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18% และภาคใต้ 14% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง จำนวน 32 ครั้ง  หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ  ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซด์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง