‘ขนส่งฯ’ สรุปผลตรวจ Checking Point ทั่วประเทศวันแรก 7,378 คัน พบคนขับรถไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ราย-รถตกมาตรฐาน 27 คัน

“ขนส่งฯ” สรุปผลตรวจ Checking Point ทั่วประเทศวันแรก 7,378 คัน พบคนขับรถไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ราย-รถตกมาตรฐาน 27 คัน ด้าน ขบ. วอนให้ความร่วมมือนำรถเข้าตรวจ ขู่ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ ดำเนินการยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ 3 มาตรการ ได้แก่ ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ และตั้งจุดตรวจความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถระหว่างทาง หรือจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) จำนวน 245 จุด โดยบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย 2562 เป็นต้นไป โดยผลการดำเนินการวันแรก พบว่า มีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจทั้งสิ้น 7,378 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 3,273 คัน, รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) จำนวน 60 คัน, รถตู้โดยสารประจำทาง จำนวน 3,549 คัน, รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 288 คัน และรถสองแถว จำนวน 208 คัน

ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวนั้น มีพนักงานขับรถไม่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 10 ราย แบ่งเป็น ไม่รูดบัตรแสดงตัวตน 6 ราย, ชั่วโมงการทำงานเกิน 3 ราย และใช้ความเร็วเกิน 1 ราย ขณะที่ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะที่ไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ จำนวน 27 คัน อาทิ ยาว/ล้อชำรุด 3 คัน, GPS ไม่เชื่อมต่อ 3 คัน, กระจกแตกร้าว 2 คัน เป็นต้น สำหรับการดำเนิน ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking point นั้น ได้ดำเนินการตรวจพนักงานขับรถ โดยตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจพินิจรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นางจันทิรา กล่าวต่ออีกว่า ขบ. ขอความร่วมมือพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนำรถเข้าตรวจอย่างเคร่งครัด โดยสังเกตป้ายบอกที่ตั้งจุดตรวจที่ติดตั้งไว้เป็นระยะ หากผู้ประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางละเลยไม่นำรถเข้ารับการตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31 (10) หรือตามมาตรา 32 (6) แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถเร่งเข้าตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผลดำเนินการในรอบ 2 สัปดาห์ (วันที่ 2-15 กันยายน 2562) มีรถโดยสารเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 11,417 คัน ส่วนพนักงานขับรถดำเนินการตรวจสอบแล้ว 16,096 คน ทั้งนี้ ทุกมาตรการตามนโยบายนายศักดิ์สยามนั้น เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการขนส่งให้ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ