มหา’ลัย จีน ชู Application AI ติวสอบ-สอนภาษาจีน

เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) ร่วมกับ สำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน บริษัท Super Chinese-อัสสัมชัญบางรัก-ภาษาสายสัมพันธ์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ครั้งที่ 11” พร้อมชูจุดเด่น นำเอาเทคโนโลยี AI “Application HSK Online” วัดประเมินผล

ดร.หัว เซี่ย เลขาธิการสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน กรรมการผู้จัดงาน เปิดเผยว่า การครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ ถือเป็นปีที่มีความสำคัญของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการพัฒนาของจีนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการศึกษาอย่างก้าวกระโดด มีความเป็นสากลจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่มีประวัติความมายาวนานเป็นปีที่ 44 แล้วนั้น ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความใกล้ชิดระหว่าง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยนโยบาย “One Belt One Road หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ นโยบาย Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจ EEC ในภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้น ทำให้เกิดความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้ง 2 ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่ง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย

ในขณะที่ไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับที่สามในอาเซียนของจีน จากข้อมูล BOI พบว่าด้วยหลายๆ โครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างไทย-จีน ทำให้การลงทุนของนักลงทุนจีนในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 2.2 เท่าจากปี 2017 ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว และในทางกลับกันปริมาณสินค้าไทยกำลังเข้าสู่ตลาดจีนมีมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาที่คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยให้ความสำคัญในการเรียนเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพบว่า มีจำนวนนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดที่ไปศึกษาต่อในประเทศจีน และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นเมื่อมีผู้สนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้น การวัดมาตรฐานการเรียนภาษาจีนหรือ HSK จึงมีความสำคัญจำเป็นต่อการพิจารณาระดับภาษาจีนของผู้เรียนในสถาบันการศึกษา รวมถึงการสมัครงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ด้าน ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์ ประธานเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทยจีน กล่าวว่า เมื่อการสอบวัดระดับความรู้ HSK เป็นตัวชีวัดสำคัญ แต่การสรรหาผู้เชี่ยวชาญในการติว รวมถึงหาสื่อการเรียนเพื่อช่วยฝึกทักษะสำหรับการสอบในปัจจุบันยังคงอยู่ในวงจำกัด iGET จึงได้จัดทำ Application 2 ตัว โดยความร่วมมือกับ บริษัท Super Chinese ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI  และการสร้างคลังข้อสอบออนไลน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลในประเทศจีน โดย application ตัวแรก HSK online เป็นระบบรวมคลังข้อสอบเก่าและข้อสอบเสมือน ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในการสอน HSK จะใช้ AI ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน พร้อมแนะนำแบบฝึกหัดทักษะต่างๆเฉพาะรายบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำคะแนนทำสอบ HSK ให้ได้ระดับที่สูงขึ้น  ส่วนตัวที่ 2 คือ Super Chinese เป็นระบบฝึกการใช้ภาษาจีน โดยจำลองสภาพแวดล้อมให้เกิดการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้องสำหรับผู้สนใจเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งจุดเด่นของ application ทั้ง 2 ตัวนี้คือ ผู้ใช้จะเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันผู้ใช้ยังสามารถเห็นพัฒนาการของตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งการนำเอา application HSK Online มาเป็นตัวหลักในการช่วยวัดศักยภาพทางภาษาจีนของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นการก้าวเข้าสู่ ยุค digital education สำหรับผู้เรียนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21

สำหรับจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ครั้งที่ 11” นั้น ภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร” เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ชิงทุน 3 มหาวิทยาลัยชื่อดังได้แก่ Beijing Jiaotong University , East China Normal University และ Guangdong University of Foreign Studies จำนวนกว่า 50 ทุน งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ซึ่งจุดเด่นในปีนี้คือการนำเอา Application HSK Online ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI ในการวัดประเมินผลมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันประเภทการวัดระดับภาษาจีนโดยอิงจากข้อสอบ HSK