‘เนทติเซนท์’ ลุยยกเครื่องอุตสาหกรรมการบิน อัพเกรดระบบ ‘นกสกู๊ต’ พร้อมสู่ศึกยุดดิจิทัล

Netizen ร่วมมือกับ SAP เปิดตัว “Netizen SAP ByDesign Arabica” ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจบนรูปแบบคลาวด์ รองรับการแข่งขันกลุ่มอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร นำร่องให้กับ “สายการบินนกสกู๊ต” ก่อนรุกทั้งอุตสาหกรรมฯ เต็มรูปแบบ หวังปฏิวัติระบบซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมการบินรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล มั่นใจช่วยยกระดับสายการบินนกสกู๊ตสู่สายการบินชั้นนำแห่งเอเชีย

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) Netizen ร่วมกับ SAP ในการพัฒนาระบบ SAP ERP ให้กับสายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) ด้วย Netizen SAP ByDesign Arabica โดยการวางระบบด้วย เรียล คลาวด์ อีอาร์พี (Real Cloud ERP)  ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเจาะกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการบุกเบิกการวางระบบด้วย Real Cloud ERP ครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินไทย  ด้วยการนำร่องใช้งานอย่างเป็นทางการกับสายการบิน NokScoot เป็นรายแรก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ช่วยบริหารจัดการต้นทุน เน้นความแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงให้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล

สำหรับจุดเด่นของซอฟต์แวร์ Netizen SAP ByDesign Arabica เกิดจากจากการหลอมรวมวัฒนธรรมทางธุรกิจทั้ง 3 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นระบบ SAP ERP จากประเทศเยอรมัน ผสมผสานองค์ความรู้ในกระบวนการทำงานจากประเทศญี่ปุ่นนำมาปรับใช้ และพัฒนาระบบการใช้งานด้วยรูปแบบ Thai Localization จาก Netizen ให้สามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับ NokScoot ที่มุ่งขยายเส้นทางการบินเชิงรุกให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย และมีการเพิ่มฝูงบินมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการบินให้กับสายการบิน รองรับการเชื่อมต่อของเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen)

ทั้งนี้ Netizen SAP ByDesign Arabica หรือ Netizen Arabica เป็น Real Cloud ERP แห่งแรกในเอเชียในเวอร์ชันที่ Netizen ได้นำซอฟต์แวร์หลักจาก SAP Business ByDesign มาต่อยอดและพัฒนาระบบการทำงานเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมในการบริหารงาน ซึ่งถือเป็นการปรับโฉมการใช้งานให้เข้ากับรูปแบบกระบวนการทำงานของธุรกิจในไทยตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โดยระบบ Netizen Arabica เชื่อมต่อการเข้าถึงฟังก์ชั่น และเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด แสดงข้อมูลแบบ เรียลไทม์ (Real-Time) และรองรับการทำงานแบบต่างๆ แบบบูรณาการ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ด้วยการจัดสรรรูปแบบการทำงานที่ตรงกับความต้องการในองค์กรด้วยความ สะดวก รวดเร็ว และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและรายงานผล ได้อย่างแม่นยำ ทำงาน ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถเปลี่ยนถ่ายข้อมูลไปยังระบบใหม่ได้ง่ายดาย ใช้ระยะเวลาในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ

นายยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกสกู๊ต

ด้านนายยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกสกู๊ต กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่เข้มข้น มีการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ธุรกิจต้องขยายเส้นทางการบินเพื่อความอยู่รอด และต้องรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุค Digital Disruption ล้วนส่งผลกับธุรกิจ และเป็นความท้าทายที่ธุรกิจการบินต้องเร่งปรับตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation

“การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของนกสกู๊ต ซึ่ง Netizen และ SAP จะมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจให้นำไปสู่ความเป็นสากล โดยระบบ Netizen SAP ByDesign Arabica จะช่วยรับข้อมูลการจัดการต่างๆจากระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการบริหารจัดการ วัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน” นายยอดชาย กล่าว