ผุด! รถไฟฟ้าวิ่งเชื่อม ‘สนามบินดอนเมือง-BTS’ ก้าวสู่ฮับขนส่ง ‘จีน-กทม.-EEC’

“สนามบินดอนเมือง” กางแผนลงทุนรถไฟฟ้า 3 พันล้านบาท เชื่อม BTS ดันสู่ฮับขนส่งเชื่อมจีน-กรุงเทพฯ-อีอีซี พร้อมเตรียมชง ครม.เคาะไฟเขียวแผนลงทุนสนามบินดอนเมืองเฟส 3 มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท ลุ้นเปิดประมูลปลายปี 63 เนรมิตเทอร์มินัล 3 พ่วงรถไฟฟ้าภายในสนามบิน

เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เปิดเผยว่า สนามบินดอนเมืองจะเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่มีระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมสะดวกต่อการเดินทางและสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมียอดเติบโตต่อเนื่องในปัจจุบัน ดังนั้น ทอท.จึงมีแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล ระยะทาง 3 กม. มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต บริเวณถนนพหลโยธิน เข้ามายังสนามบินโดยตรง ซึ่งในเบื้องต้นมีจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ 2 จุด คือ 1.บริเวณสถานีสะพานใหม่ และ 2.สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ นอกจากนี้ สนามบินดอนเมืองยังมีระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย-สปป.ลาว-คุณหมิง(จีน)​ และระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง พร้อมทางเชื่อม(Sky Walk) เข้าสู่อาคารผู้โดยสารโดยตรง

สำหรับ แผนพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 มูลค่า 39,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2562-2568 นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขออนุมัติงบประมาณในโครงการ โดยในขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากได้รับอนุมัติจะใช้เวลาออกแบบ 1 ปี ก่อนเปิดประมูลช่วงปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563 จะทำให้สนามบินดอนเมืองสามารถเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน 6 เดิม และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 ให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายใน ประเทศ 

ขณะที่ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เป็นการปรับปรุง เพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และ อาคาร 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี และดำเนินการขยายระบบจราจรเพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นภายใน ทดม. ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขยายลานจอดอากาศยาน รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องตามงานในโครงการ

เรืออากาศโท สัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า โครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน โดยสรุปขอบเขตงานได้ดังต่อไปนี้ แบ่งเป็น 1.งานพัฒนาด้านทิศใต้ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6, งานปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านทิศใต้), งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น, ก่อสร้างลานจอดอากาศยาน และอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล (General Aviation)  และงานก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัย 

2.งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าภายในสนามบิน (APM)​ งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบิน ด้านทิศเหนือ, งานก่อสร้่างอาคารจอดรถและอาคารสำนักงาน, งานขยานหลุมจอดเครื่องบินและงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบิน, งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน ด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมและระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1

3.งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน (Airside) ได้แก่ งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21L/03R และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับ, งานปรับปรุงพื้นที่ ด้านทิศเหนือ ก่อสร้างอาคาร Power House และ Control Post นอกจากนี้ ยังมีดำเนินการก่อสร้าง JUNCTION BUILDING งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร งานก่อสร้างอาคารจอดรถระยะยาวด้านทิศใต้ และงานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ และลดความแออัด โดยงานดังกล่าวจะแยกการดำเนินงานจาก ในโครงการโดยดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุน