SAM ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร

นิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  พร้อมพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร จ.สุพรรณบุรี โดยมีพลอากาศเอก ชลิต    พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน  ซึ่ง SAM ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เป็นจำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 15 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 20,000 บาท แก่โรงเรียนในพื้นที่จำนวนวน 4 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ด้านกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี