นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย บรรยายหลักสูตร IMDP 25

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 25 (IMDP 25) ในหัวข้อ “บริบททางประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย

แนวโน้มการแข่งขัน แนวทางการประกอบธุรกิจประกันภัย และภาพรวมผลประกอบการ” ซึ่งเป็นหัวข้อแรกของการอบรม เพื่อให้มองเห็นถึงภาพรวมของธุรกิจประกันภัยทั้งในอดีตและอนาคต ณ ห้องประชุม 502 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 เมื่อเร็ว ๆ นี้