ทช. อัดงบ 51 ล้าน นำร่องใช้ยางพาราผสม ก่อสร้างถนนสาย นพ.4026 จ.นครพนม ทดสอบความคงทนคันทางต่อสภาวะอุทกภัย

“กรมทางหลวงชนบท” รับลูกนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ทุ่มงบ 51 ล้าน เดินหน้าโครงการต้นแบบทดสอบความคงทนของคันทางต่อสภาวะอุทกภัย โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท นพ.4026 บ้านยอดทดวัด – วัดโฆสมังคลาราม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของถนน และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศ ทั้งนี้ ถนนสาย นพ.4026 จ.นครพนม นั้น เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปสู่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และไปสู่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมทั้งเป็นเส้นทางเข้าสู่วัดโฆสมังคลาราม (วัดหลวงปู่คำพันธ์) ที่มีพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา โดยในช่วงฤดูฝนสายทางดังกล่าวจะได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมบริเวณผิวทางเป็นประจำ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาให้ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวกในทุกฤดูกาล ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 51.16 ล้านบาท เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 6 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 11.10 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นโครงการจัดทำแปลงทดลอง (Test Section) และเป็นโครงการต้นแบบทดสอบ (Prototype) ของการออกแบบและก่อสร้างถนนดินลูกรังปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 น้ำยาประสาน น้ำยางพารา และน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบโครงสร้างทางที่ทนต่อแรงดันน้ำใต้ดินและในสภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อทดสอบความคงทนของคันทางต่อสภาวะน้ำท่วม โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว