ไฟเขียว ขบ. มีอำนาจออกประกาศ-เรียกรถเข้าจุดตรวจ Checking Point ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

“ขนส่งทางบกกลาง” ไฟเขียว ขบ. มีอำนาจออกประกาศ พร้อมเรียกรถเข้าจุดตรวจ Checking Point 245 จุด ดีเดย์สตาร์ท 16 ก.ย.นี้ พร้อมสั่งเร่งตรวจรถ-คนให้ได้ 1.2 หมื่นคนภายใน ก.ย.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านขนส่ง) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมฯ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีอำนาจในการออกประกาศ และเรียกรถเข้าจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยหลังจากนี้ ขบ. จะต้องพิจารณาความเหมาะสมพิกัดของจุดตั้ง Checking Point ทั้งหมด 245 จุด รวมถึงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 16 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ การดำเนินการตั้งจุด Checking Point ดังกล่าวนั้น จะต้องไม่กีดขวางการจราจร ให้เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เช่น สถานีบริการน้ำมัน (ปั้ม), จุดบริการตำรวจทางหลวง, แขวงทางหลวง, หมวดทางหลวง, สำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2-10 ก.ย.ที่ผ่านมา ตามที่ ขบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะนั้น ได้ตรวจสอบพนักงานขับรถแล้วจำนวน 5,000 กว่าคน และมีรถโดยสารสาธารณะเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 5,000 กว่าคัน ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวนั้น มีพนักงานขับรถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 2 คน ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะไม่ผ่านเกณฑ์และต้องไปดำเนินการปรับปรุงจำนวน 400 กว่าคัน อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ ขบ.ไปดำเนินการตรวจสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ว่าภายใน ก.ย.นี้ จะตรวจสอบได้มากกว่า 10% จากจำนวนทั้งหมด 120,000 คัน หรือตรวจให้ได้มากกว่า 12,000 คัน