วิริยะประกันภัย ปรับยุทธศาสตร์ใหม่เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งช่องทางขายผ่านตัวแทน พร้อมยกระดับมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มตัวแทนใหม่ครบทุกพื้นที่ทั่วไทย เผยเฟสแรกแรกพื้นที่แจ้งเกิดตัวแทนใหม่ 13 จังหวัด ส่วนแผนพัฒนาตัวแทนเก่ามุ่งเน้นยกระดับเป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐาน เพื่อการจัดการงานบริการผู้เอาประกันภัยในพื้นที่ทั้งก่อนการขายและหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 19,218 ล้านบาทเติบโตกว่า 3%

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนงานต่างๆ ให้ก้าวทันไปกับเทคโนโลยี เพื่อตอกย้ำความเป็น”ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” และหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนก็คือตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 คน และมีสำนักงานตัวแทนกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วไทยอีก 300 กว่าแห่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรฐานตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทจะได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน แต่บริษัทยังไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพตัวแทนให้มีมาตรฐานการทำงานสูงขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่สังคมเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ก่อให้เกิดคำถามว่าวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายในอุตสาหกรรมประกันภัย แต่สำหรับวิริยะเองจากประสบการณ์การให้บริการประกันภัยมากกว่า 72 ปีว่า วิชาชีพตัวแทนยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัย และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นปัญหากับตัวแทน แต่กลับเป็นเครื่องมือที่ทำให้การทำงานของตัวแทนประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายดลเดช  กล่าวต่อว่า ปีนี้บริษัทจึงให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานตัวแทนประกันวินาศภัย โดยมุ่งเน้นให้ตัวแทนวิริยะประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ รวมไปถึงความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีอยู่กว่า 300 แห่งให้เป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกับบริษัทเพื่อให้การจัดการงานด้านบริการและงานขายที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การขยายตัวแทนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย นับเป็นย่างก้าวครั้งสำคัญที่สุดของบริษัทเพราะถือเป็นการสร้างเมล็ดพันธ์ใหม่ตัวแทนวิริยะประกันภัย ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากเดิม และที่สำคัญการเพิ่มตัวแทนใหม่ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของปริมาณของตัวแทนใหม่รวมไปถึงยอดขาย  แต่บริษัทมุ่งเน้นเติมเต็มพื้นที่ที่ตัวแทนเก่ายังไม่สามารถบริการการประกันภัยได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  โดยระยะแรกบริษัท จะเปิดรับสมัครในพื้นที่เป้าหมาย รวม 13 จังหวัดด้วยกันคือ ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง, น่าน, พิจิตร และ อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธ์, มหาสารคาม, และศรีษะเกษ  ภาคตะวันออก ได้แก่ สระแก้ว และจันทบุรี ภาคกลางและภาตตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี และภาคใต้ ได้แก่ ตรัง, ชุมพร  และภูเก็ต

สำหรับผลประกอบการในรอบ 6 เดือนแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2562) บริษัทมีผลประกอบการรวม 19,218,708,635 บาท แบ่งออกเป็น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 15,718,822,048 บาท ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 1,770,832,632 บาท ประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ 1,729,053,956 บาท  คิดเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มรวม 3%