‘นครชัยแอร์’ ร่วมด้วยช่วยน้ำท่วม จัด Shuttle bus รับ-ส่งฟรีทุกวัน ‘สถานีเดินรถนครชัยแอร์-ม.ขอนแก่น’

“นครชัยแอร์” อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการนครชัยแอร์ที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยบริการรถตู้ NCA Shuttle bus รับ – ส่ง ถึงสถานีเดินรถนครชัยแอร์-ม.ขอนแก่น ฟรี (ทุกวัน) ลดปัญหาอุปสรรคการเดินทางจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก นครชัยแอร์จึงช่วยลดปัญหาอุปสรรคการเดินทางของผู้ใช้บริการนครชัยแอร์ ด้วยการจัดบริการรถตู้ NCA Shuttle Bus รับ-ส่ง ฟรี (ทุกวัน) ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3, สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางในสถานการณ์น้ำท่วม

สำหรับบริการรถตู้ NCA Shuttle Bus รับ – ส่ง ฟรี เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เดินทางกับนครชัยแอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดจุดขึ้น – ลงรถทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3, สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บริเวณหน้า Complex) โดยให้บริการทุกวัน ตามเที่ยวบริการ ดังนี้

  1. ขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ไปยังสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการวันละ 13 เที่ยว เที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดท้าย 24.00 น.
  2. ขึ้นรถที่สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น ไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ให้บริการวันละ 20 เที่ยว  เที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 04.00 น. และเที่ยวสุดท้าย 00.15 น.
  3. ขึ้นรถที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บริเวณหน้า Complex) ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ให้บริการวันละ 16 เที่ยว เที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 06.15 น. และเที่ยวสุดท้าย 00.30 น. โดยกำหนดให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกสถานการณ์

นางเครือวัลย์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการจัดเตรียมรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว และยังให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของรถตู้ NCA Shuttle Bus โดยกำหนดมาตรฐานการตรวจเช็คความพร้อมของรถเป็นประจำ รวมถึงมุ่งเน้นตรวจความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน เพื่อสร้างความมั่นใจในความสะดวก ปลอดภัย ในทุกการให้บริการของนครชัยแอร์ สำรองที่นั่งได้ที่ www.nakhonchaiair.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ Call Center 1624 หรือทำรายการจองตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกสาขา ผ่านบริการ“NCA Social Booking” (Line@ และ Facebook), แอพพลิเคชั่น “NCA Mobile”