‘กรมท่าอากาศยาน’ ผุดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ‘พายุคาจิกิ’ จับตาสนามบินอุบลฯ เสี่ยงโดยตรง

“กรมท่าอากาศยาน” จัดตั้งศูนย์​ปฏิบัติการกลาง ติดตามสถานการณ์​ผลกระทบจากพายุคาจิกิ จับตา “สนามบินอุบลฯ” พื้นที่เสี่ยงโดยตรง สั่งสนามบินทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับมือเต็มที่

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์​ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน​ เพื่อติดตามสถานการณ์​ผลกระทบพายุคาจิกิ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 29 จังหวัดรับมืออิทธิพลพายุ “คาจิกิ” ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้เกิดฝนตกหนักและอาจเกิด น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศไทยนั้น โดยในเบื้องต้นได้มีการประชุมทางไกล(Video Conference) กับท่าอากาศยานในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ท่าอากาศยานทุกแห่งเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการอื่นๆ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่การบินไม่ให้เกิดความเสียหายและมีความปลอดภัย ตรวจสอบระบบระบายน้ำของท่าอากาศยาน รวมถึงได้ประสานกับจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมการในการช่วยเหลือกรณีที่อาจเกิดน้ำท่วมรันเวย์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้น้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีมี มีน้ำท่วมขังบริเวณรอบนอกรันเวย์ การให้บริการขึ้นลงของเที่ยวบิน ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ขณะที่ ในส่วนของท่าอากาศยานอื่นๆ นั้น มีฝนตกเพียงเล็กน้อย เหตุการณ์โดยรวมยังปกติ ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะเฝ้าระวังติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ