‘ศักดิ์สยาม’ ฝัน ขสมก. บอกลาขาดทุน ปั้นสู่ต้นแบบรัฐวิสาหกิจ คาดสตาร์ทแผนฟื้นฟูฯ มี.ค. 63

“ศักดิ์สยาม” ฝัน ขสมก. บอกลาขาดทุน ปั้นสู่ต้นแบบรัฐวิสาหกิจ สั่งพิจารณาแผนฟื้นฟูการบริหารหนี้สาธารณะ-จัดซื้อรถใหม่ เชื่อ NGV ประหยัดสุด พ่วงตกผลึกเส้นทางเดินรถไม่ทับซ้อนรถร่วมฯ-ผันตัวสู่ Feeder เชื่อมรถไฟฟ้า-เรือ ตามข้อสังเกตสภาพัฒน์ พร้อมส่งการบ้านภายใน 1 เดือน คาดเริ่มใช้แผนฯ ได้ มี.ค. 63

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า จากการพิจารณาแผนฟื้นฟูดังกล่าวนั้น เชื่อว่าหาก ขสมก. สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ จะทำให้ ขสมก.มีผลประกอบการเป็นบวก และสามารถดูแลตัวเองได้ พร้อมทั้งจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแรกที่มีการดำเนินการไม่ขาดทุน รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับรัฐวิสาหกิจอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ ขสมก. กลับไปพิจารณารายละเอียดตามข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในส่วนของการบริหารหนี้สาธารณะ การจัดหารถโดยสาร ที่ตัวเลขต่างๆ จะต้องมีความชัดเจน และสามารถอธิบายต่อสาธารณะได้ โดยให้กรอบระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นส่งกลับมาให้กระทรวงคมนาคมอีกครั้ง ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า ขสมก.จะเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้ในช่วง มี.ค. 2563

นอกจากนี้ ขสมก.จะต้องไปพิจารณาการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถระหว่างเส้นทางของรถเมล์ ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ไม่ให้มีการทับซ้อนกัน เพื่อเป็นการใช้รถที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในอนาคต ขสมก. จะต้องปรับบทบาทการเดินรถจากสายหลักไปสู่การเป็นรถขนส่งเสริม (Feeder) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ (Mass Transit) เช่น รถไฟฟ้า เรือด่วนเจ้าพระยา เป็นต้น ขณะเดียวกัน ในการจัดหารถโดยสารใหม่นั้น จะต้องพิจารณาต้นทุนอย่างชัดเจน มีราคาอ้างอิง และอธิบายได้ รวมถึงจะต้องดูความคุ้มค่าของรูปแบบรถว่าควรเป็นประเภทใด โดยส่วนตัวคิดว่าในขณะนี้ รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จะมีราคาประหยัดที่สุด

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม