‘นบส.คค.’ รุ่นแรก เอาใจผู้สูงวัย พาทดลองนั่ง MRT หวังเก็บข้อมูล รับมือ ‘สังคมผู้สูงอายุ’

“นักบริหารระดับสูง คค.” เอาใจผู้สูงอายุ พาทดลองนั่งสถานีรถไฟฟ้าใหม่สายสีน้ำเงิน หวังเก็บข้อมูลไปปรับปรุง รองรับสังคมผู้สูงวัย ฟาก รฟม.เผย ปี 61 ยอดผู้สูงอายุใช้บริการ “บางซื่อ-หัวลำโพง” 1.2 หมื่นคน
นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะประธานนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ 1 เปิดเผยภายหลังการจัดกิจกรรมพาคณะผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราบางแค และบ้านบางละมุง กว่า 50 คนลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้าท่าพระ-วัดมังกรว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเยี่ยมชมระบบขนส่งสาธารณะได้ทำความคุ้นเคย รับทราบว่าระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการรับฟัง Feedback จากผู้สูงอายุ ว่าระบบขนส่งสาธารณะ ที่ได้มีการคำนึงถึง Universal Design เป็นอย่างไร ที่สำคัญจะนำข้อมูลที่ได้รับนั้น มาสรุปเพื่อนำเสนอผู้กำหนดนโยบายต่อไป
นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการให้กับระบบขนส่งและคมนาคม ที่ในปี 2565 ประเทศไทยกำลังจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อจูงใจให้ผู้สูงอายุนั้น หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางมากขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ในการลดราคาค่าโดยสาร 50% ทั้งนี้ ในปี 2561 มีสถิติจำนวนผู้สูงอายุใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ เฉลี่ยวันละ 12,421 คน