กทท.เผยรายได้ 9 เดือนปี 62 กวาดสะสม 1.1 หมื่นล้าน ขยายตัว 1.61% เหตุเศรษฐกิจทรุด

กทท. เผยฯรายได้ 9 เดือนปีนี้ กวาดรายได้สะสม 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.61% ขยายตัวต่ำ หลังเศรษฐกิจทรุด ฉุดส่งออก-นำเข้าทางน้ำ

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ กทท. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือหลัก 6 แห่งในประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) ว่า ในช่วงดังกล่าวมีปริมาณสินค้าผ่านท่าทั้งหมด 84.3 ล้านตัน รวมรายได้สะสม 3 ไตรมาส จำนวน 11,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.61% จากปีที่ผ่านมา โดยถือว่ามีแนวโน้มขยายตัวไม่มาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ไตรมาส 2

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้ปรับประมาณการไตรมาส 2 ปี 2562 เติบโตที่ 2.3% เทียบกับการขยายตัว 2.8% ในไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส (นับจากไตรมาส 4 ปี 2557) จากสภาพเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและมีปริมาณผลผลิตที่ลดลง สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในส่วนของสถิติแบ่งเป็นรายท่า กล่าวคือ ท่าเรือกรุงเทพ มีเรือเทียบท่า 2,805 เที่ยว เพิ่มขึ้น 17.96 % สินค้าผ่านท่า 16.063 ล้านตัน ลดลง 2.82 % ตู้สินค้าผ่านท่า 1.086 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 3.66 % ส่วนท่าเรือแหลมฉบัง มีเรือเทียบท่า 8,229 เที่ยว ลดลง 6.10 % สินค้าผ่านท่า 68.009 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.98 % ตู้สินค้าผ่านท่า 6.081 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.87 % ขณะที่ท่าเรือเชียงแสนมีเรือเทียบท่า 2,093 เที่ยว ลดลง 10.94 % สินค้าผ่านท่า 172,574 ตัน ลดลง 14.28 % ส่วนท่าเรือเชียงของ มีเรือเทียบท่า 715 เที่ยว เพิ่มขึ้น 30.24 % สินค้าผ่านท่า 44,027 ตัน ลดลง 21.76 % และสุดท้ายท่าเรือระนองมี เรือเทียบท่า 257 เที่ยว เพิ่มขึ้น 10.78 % สินค้าผ่านท่า 110,911 ตัน เพิ่มขึ้น 78.45 %