‘ศักดิ์สยาม’ เดินเครื่องแก้ปัญหาสนามบินดอนเมืองแออัด สั่งใช้ CCTV ระบายผู้โดยสาร-อาคารจอดรถอัตโนมัติ

“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่สนามบินดอนเมือง ตรวจการบ้านแก้ปัญหาแออัด สั่ง ทอท.ใช้ CCTV ช่วยระบายผู้โดยสาร พร้อมจี้ใช้ระบบอัตโนมัติในอาคารจอดรถ เดดไลน์ด่วนภายใน 1 เดือน พ่วงเร่งเพิ่มพื้นที่ VOA

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองว่า สนามบินดอนเมืองได้ปรับปรุงตามแผนแก้ปัญหาความแออัดในอาคารผู้โดยสารฯ ประกอบด้วย การบริหารระบบอาคารจอดรถ 7 ชั้น จุดตรวจผู้โดยสารขาเข้าและขาออก จุดให้บริการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (VOA) และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่

ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความแออัดในอาคารผู้โดยสารตามที่ได้มีข้อสั่งการไว้ โดยสั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ดำเนินการใช้ระบบ CCTV เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการระบายผู้โดยสารเข้าช่องตรวจ พร้อมทั้งให้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารระหว่างรอคิว โดยที่ผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบและสั่งการผ่านระบบดังกล่าวได้ทันที 

สำหรับอาคารจอดรถนั้น ให้เร่งดำเนินการใช้ระบบอัตโนมัติในระยะเร่งด่วนใน 1 เดือน ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มระบบในปี 2563 ส่วนการแก้ปัญหาในส่วนผู้โดยสารขาออกให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทั้งนี้ เน้นย้ำให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และอยู่บนมาตรการความปลอดภัยสากล

              

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีจำนวนผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี แต่อาคารสนามบินมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งจากการศึกษาปัญหาความแออัดพบว่า เกิดปัญหาคอขวดในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าบริเวณจุดบริเวณตรวจสอบหนังสือเดินทาง และพื้นที่จัดทำแบบการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (VOA) โดยได้มีการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนด้วยการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ VOA พร้อมการให้บริการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร 

สำหรับผู้โดยสารขาออกได้มีการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย การเพิ่มเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารผู้โดยสาร 1 จำนวน 16 เคาน์เตอร์ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเช็คอิน 15% มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2562 และการขยายพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ นอกจากนี้การแก้ปัญหาระยะต่อไปท่าอากาศยานจะมีแผนการสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารสำหรับกรุ๊ปทัวร์ เพิ่มพื้นที่รอตรวจหนังสือเดินทาง เพิ่มช่องตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศ 4 ช่อง รวมเป็น 12 ช่อง มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563 และเพิ่มพื้นที่จัดทำแบบการขอ VOA เพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอีก 12 ช่องตรวจ รวมเป็น 51 ช่องตรวจ มีกำหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2563