‘ศักดิ์สยาม’ เร่งสางปัญหา ‘สุวรรณภูมิ’ แออัด จ่อของบ 200 ล้าน ติดตั้ง Auto Gate 8 ช่อง

“ศักดิ์สยาม” ลุยแก้ปัญหาคอขวด “สุวรรณภูมิ” สั่ง ทอท.ประสานแอร์ไลน์-ทำป้าย กระจายผู้โดยสารกระจุกตัว พร้อมเร่งทำ Presentation รายงาน ครม.สัปดาห์หน้า ด้าน ทสภ. จ่อเสนองบปี 63 วงเงิน 200 ล้าน ติดตั้ง Auto Gate เพิ่ม 8 ช่อง สปีดทำเวลาตรวจ 20 วินาที/คน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (21 ส.ค. 2562) ว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความกังวลในเรื่องคอขวดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และจุดตรวจหนังสือเดินทาง ทำให้มีความความแออัดภายในสนามบิน หลังจากที่นักลงทุนชาวจีนได้เข้าพบ และมีข้อเสนอแนะนั้น จึงได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่มาดู และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในบริเวณดังกล่าวนั้น มีผู้โดยสารเกินขีดความสามารถในการรองรับ ส่งผลให้มีความหนาแน่นของผู้โดยสาร และเกิดความล่าช้า 

สำหรับด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และจุดตรวจหนังสือเดินทางของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น แบ่งออกเป็น 3 โซน แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในบางโซน เนื่องจากใกล้กับทางออกหลังลงเครื่อง จึงทำให้มีความหนาแน่น และรอเป็นเวลานาน โดยการแก้ไขปัญหาในระยะแรกนั้น มอบหมายให้ ทอท. ไปประสานกับสายการบินต่างๆ ให้แจ้งผู้โดยสารก่อนลงเครื่องบินว่า ควรจะไปใช้โซนตรวจฯ ไหน กล่าวคือ เมื่อผ่านจุดตรวจแล้ว จะออกไปตรงกับช่องสายพานรับกระเป๋าเดินทาง เพื่อเป็นการกระจายผู้โดยสารไม่ให้กระจุกตัว ขณะเดียวกัน ภายใน ก.ย.นี้ จะทำป้ายบอกแบ่งโซนอย่างชัดเจน รวมถึงให้ไปพิจารณาเอาสวนไผ่ภายในท่าอากาศยานฯ เพื่อเพิ่มที่ด้วย

ทั้งนี้ จึงได้สั่งการให้ ทอท. จัดทำ Presentation เรื่องแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ การเดินหน้าการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน เป็นต้น เพื่อรวบรวมพร้อมกับท่าอากาศยานดอนเมือง และรายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบในสัปดาห์หน้า และจะต้องรายงานความคืบหน้าทุกเดือนด้วย

ด้านนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กล่าวว่า ทสภ. เตรียมเสนอ ทอท. จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท ในการติดตั้งช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) ขาเข้า จำนวน 8 ช่อง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการตรวจฯ หรือเฉลี่ย 20 วินาที/คน โดยในปัจจุบัน ทสภ. มี Auto Gate รวมทั้งสิ้น 16 ช่อง แบ่งเป็น ขาเข้า 8 ช่อง และขาออก 8 ช่อง ในจำนวนนี้ เป็นช่องทางสำหรับชาวต่างชาติ 2 ช่อง สำหรับชาวต่างชาติที่สามารถใช้ช่องอัตโนมัติดังกล่าวได้นั้น ในขณะนี้ใช้ได้ 2 สัญชาติ คือ สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. และยังเหลืออีก 3 สัญชาติ คือ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ที่ยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมต่อไป

ขณะที่ พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 กล่าวว่า ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีช่องตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งขาเข้า 93 ช่อง ส่วนฝั่งขาออก 62 ช่อง ซึ่งในช่วงเวลาพีคนั้น ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จะมีผู้โดยสารฝั่งละประมาณ 5,000 คน/ชม. หรือฝั่งละ 70,000 คน/วัน ในส่วนของเวลาเฉลี่ยในการรอตรวจฯ นั้น ใช้เวลาประมาณ 15 นาที/คน และหากเป็นช่วงหนาแน่น จะต้องรอประมาณ 45 นาที/คน