ชง ครม.ไฟเขียวเพิ่มงบเวนคืนมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญฯ” 14,217 ล้าน 25 ก.ย.นี้

ทล. จ่อเสนอ ครม.ไฟเขียวงบเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี 14,217 ล้าน 25 ก.ย.นี้ ก่อนลุยเข้าพื้นที่ พร้อมเดินหน้างานภายใน ต.ค. 61 คาดงานโยธาแล้วเสร็จต้นปี 64 ด้าน “ธานินทร์” ฝากอธิบดี ทล.คนใหม่ เร่งผู้รับจ้างเดินหน้างาน

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงินประมาณ 6 หมื่นล้านบาทว่า ในวันอังคารที่ 25 กันยายนนี้ เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจาก 5,420 ล้านบาท เป็น 14,217 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก ครม. พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินภายในเดือนตุลาคมนี้ และเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ 

สำหรับภาพรวมงานโยธาของโครงการฯนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้า 11-12% ซึ่งมีความล่าช้าจากแผนงาน 40% หรือทำให้โครงการล่าช้าออกไปประมาณ 8-12 เดือน จากการติดปัญหาเรื่องของการเวนคืนที่ดิน อย่างไรก็ตาม ได้ฝากให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ เร่งให้ผู้รับจ้างเดินหน้างานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างงานโยธาจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2564 จากเดิมจะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2563 

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าการเวนคืนที่ดินของทั้งโครงการฯ ที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 14,217 ล้านบาท แบ่งเป็น การโอนเปลี่ยนงบประมาณประจำปี 2561 ในส่วนของค่าก่อสร้างมาใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินวงเงิน 9,217 ล้านบาท และเตรียมเสนอของบประมาณประจำปี 2562 จากสำนักงบประมาณ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ส่วนงบประมาณการก่อสร้างปี 2561 ที่โอนไปจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น จะตั้งงบประมาณใหม่ในปี 2563 

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุว่า ในส่วนของงบประมาณในการเวนคืนที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการประเมินราคาที่ดินเวนคืนตั้งแต่ปี 2551 แต่พระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) เพื่อเวนคืนที่ดินได้ออกมาในปี 2556 และ ครม.ได้อนุมัติโครงการเมื่อปี 2558 ส่งผลให้ต้องทำการลงพื้นที่ประเมินราคาที่ดินใหม่ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้กรมทางหลวงจะไปพิจารณาหาความผิดพลาดซึ่งถ้าความผิดพลาดเกิดจากตัวบุคคลจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้าราชการต่อไป