Browsing Tag

TSI Insurance

TSI Insurance เคาะราคาหุ้นเพิ่มทุน 0.50 บาทต่อหุ้น

นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยความคืบหน้าแผนการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทว่า เมื่อวันที่  5 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562…

TSI เดินหน้าตาม Roadmap ยกระดับองค์กรด้วยบุคลากรและเทคโนโลยี

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 มีผลกำไรสุทธิ 54.1 ล้านบาท พร้อมเผยทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ…

TSI Insurance จับมือ GT Dollar จัดตั้ง TSI Lab  รุก Digital Technology

นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance  เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา…