Browsing Tag

SVL

SVL แก้น้ำมันแพงใช้รถหัวลากไฟฟ้า NEX บรรทุกเหล็ก ก้าวสู่การเป็น ‘โลจิสติกส์สีเขียว’

SVL Group ผนึกพลัง NEX เดินหน้าสู่การเป็นโลจิสติกส์สีเขียว ใช้รถหัวลากพลังงานไฟฟ้าเต็ม 100 วิ่งขนส่งสินค้าเหล็กรีดร้อน จากฮับบางสะพานส่งมอบถึงมือลูกค้าใกล้กรุง มั่นใจตอบโจทย์ธุรกิจ ลดมลพิษ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม…