Browsing Tag

Surveyor

ทิพยประกันภัย เปิดตัวทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล“Tip Smart Assist : มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง”

บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดตัวทีม “Tip Smart Assist” ทีมสำรวจภัย ยุคดิจิทัลที่เป็นมากกว่าพนักงานสำรวจภัย ภายใต้คอนเซปต์ "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง" ครั้งแรกของไทย เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลที่ลูกค้าต้องการความสะดวก-รวดเร็ว…