Browsing Tag

Smile @Bangkok

เมืองไทยมาราธอน 2019 Smile @Bangkok มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากการจัดการแข่งขันโครงการ "เมืองไทยมาราธอน 2019 Smile @Bangkok " ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ…